BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobija Mieczysław (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Funkcja produkcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
The Production Function in Enterprise Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 691, s. 5-20, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Produktywność, Kapitał ludzki, Teoria rachunkowości, Kapitał intelektualny, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Enterprise management, Productivity, Human capital, Accounting theory, Intellectual capital, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano alternatywę dla funkcji produkcji wypracowanej w ekonometrii. Argumenty tej funkcji (w większości) stanowią wielkości mierzone w systemie rachunkowości, co pozwala na wykorzystanie tej koncepcji w praktyce zarządzania.

In this article, the author focuses on the production function that arises from the perspective of accounting theory. This function is not a well-known econometric model, but rather a function of variables that have a significant impact on the value of generated production. Using this function, it is possible to solve problems in evaluating the level of management and to estimate the optimal payment for labour. In this article, the author also presents the current theoretical implications of labour productivity categories in the accounting system. The new, additive approach to the production function enables the identification of factors that have an impact on the creation of values in the production process, which in using data from accounting records permit a value quantification of the management level. The analytical production function leads to the formulation of a capital growth model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asimow I. [1967], Nauka z lotu ptaka, PWN, Warszawa.
 2. Blaug M. |2000], Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Bliss C.J. [1975], Capital Theory and the Distribution of Income, North-Holand Publ., Oxford.
 4. Brealey R., Myers S. [1991], Principles of Corporate Finance, 4 ed., McGraw-Hill, New York.
 5. Chalidze V. [2000], Entropy Demystified: Potential Order, Life and Money, Universal Publishers, New York.
 6. Dobija D. [2000], Costs of Risk. An Jssue of Risk Disclosure, Paper presented during 23rd EAA Annual Congress in Münich.
 7. Dobija D. [2001], Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 557.
 8. Dobija D. [2003a], How to Place Intellectual Assets Into a Balance Sheet? [w:] General Accounting Theory in statu nascendi, Materiały konferencyjne, AE w Krakowie, Kraków.
 9. Dobija D. [2003b], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSPiŻ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 10. Dobija D., Dobija M. [2003], Dowód na istnienie kapitału intelektualnego, Master of Business Administration, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, nr 4 (63).
 11. Dobija. M. [2000], Human Resource Costing and Accounting as a Determinant of Minimum Wage Theory, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 553.
 12. Dobija M. [2002a], Czym jest i skąd czerpie wartość złoty [w:[ Kreowanie nowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 13. Dobija M. |2002b], Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, „Przegląd Organizacji", nr 1.
 14. Dobija M. [2002cl, Monetary Unit - The Theory of Value, Prace międzynarodowych warsztatów „Monetary Unit Stability in Holistic Approach", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 15. Dobija M. [2003], Pomiar ekonomiczny wartości intelektualnych w organizacjach rynkowych | w: ] Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, red. B. Micherda, Materiały konferencji, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów.
 16. Georgescu-Roegen N. [1971], The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Cambridge.
 17. Hawking W.S. 11990], Krótka historia czasu - od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
 18. Krehm W. [1999], Introducing the Entropy Concept to Economics, Committee on Monetary and Economic Reform, Entropia/Krehm.htm.
 19. Lambert F.L. [1999], Shuffled Cards, Messy Desks, and Disorderly Dorm Rooms - Examples of Entropy Increase? Nonsense! „The Journal of Chemical Education", nr 76 (10).
 20. Lambert F.L. [2002], Disorder - A Cracked Crutch for Supporting Entropy Discussions, „The Journal of Chemical Education", nr 79 (2).
 21. Mazur M. [1976], Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa.
 22. Pais A. [2001], Pan Bóg jest wyrafinowany... Nauka i życie Alberta Ensleina, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 23. Prigogine I., Stengers I. [1990], Z chaosu ku porządkowi, PIW, Warszawa.
 24. Romer D. |2002[, M akr o ekonomia dla zaawansowanych, Warszawa.
 25. Smith A. [1904], An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Methuen and Co., ed. E. Cannan, Library of Economics and Liberty, 2 February 2006, http://www.econlib.org/library/Smith/smWNl.html.
 26. Wicksteed P.H. [1894], Ań Essay on the Contribution of the Laws of Distribution, 1932 ed., reprint nr 12, London School of Economics, London (1999 electronic ed.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu