BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sumek-Brandys Barbara (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Koncepcje paradygmatów w nauce rachunkowości
Concepts of Paradigms in Accounting Science
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 691, s. 21-30, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Zasady rachunkowości
Accounting, Accounting theory, Accounting principles
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę paradygmatów w nauce rachunkowości według: M. C. Wellsa, J. E. Butterwotha, R. Mattessicha oraz A. R. Belkaouiego. W zakończeniu zaprezentowano próbę sformułowania paradygmatów współczesnej rachunkowości w Polsce przez W. Brzezina.

In this article, the author presents selected views on the essence of paradigms in accounting science. She presents the concepts proposed by M. C. Wells, J. E. Butterwoth, R. Mattessich, A. R. Belkaoui and W. Brzezin. These concepts of paradigms underscore the role of accounting in providing Information to multiple recipients. They stress how this information is directed towards the decision-making process as well as towards evaluating the effectiveness of managing entrusted assets. Regardless of the similarities and differences in the positions adopted by accounting science theorists, it is possible to state that accounting is a multi-paradigm discipline. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Belkaoui A. [1992], Accounting Theory, Academic Press, London.
 2. Blaug M. 11995], Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Brzezin W. [19981, Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 4. Brzezin W. [1999], Paradygmaty współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 51.
 5. Butterworth J.E. [1984], The Structure of Accounting Theory: Some Basic Conceptual and Methodological Issues [w:] Modern Accounting: History, Survey and Guide, ed. Richard Mattessich Canadian Certified Accountants Research Foundation, Monograph No 7, Vancouver.
 6. Chambers R.J. [1974], Accounting Evaluation and Economic Behavior, Scholars Book, Huston.
 7. Crandall R.H. [19691, Information Economics and lis Implications for the Development of Accounting Theory, „The Accounting Review", vol. 44, nr 3.
 8. Feltham G.A. [1968], The Value of Information, „The Accounting Review", vol. 43, nr 4.
 9. Kuhn T.S. [1968], Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa.
 10. Mattessich R. [1987], At Attempt to Apply Lakatos' Research Programmes, Stegmullers Theory Net s and Bunge's Family of Research Fields to Accounting Theory, „Sonderdruck aus Logik, Philosophy of Science and Epistemology".
 11. Nowak W.A. [1998], Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Peche T. [1959], Rachunkowość przedsiębiorstw a rachunkowość społeczna, PWG, Warszawa.
 13. Szychta A. [1993], Paradygmaty w nauce rachunkowości w świetle koncepcji T.S. Kuhna, „Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 127, Łódź.
 14. Szychta A. [1996], Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 15. Wells M.C. [1976], A Revolutions in Accounting Thought?, „The Accounting Review", vol. 60, nr 3.
 16. Wędzki D. [2000], Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, Kraków, nr 141.
 17. Współczesne problemy rachunkowości [1991], A. Jaruga (red.), PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu