BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Helena (Wydział Zarządzania), Zielińska Helena (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Kontrolna funkcja rachunkowości
The Control Function of Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 691, s. 31-42, bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Kontrolna funkcja rachunkowości, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Accounting, Financial accounting, Control function of accounting, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem kontrolnej funkcji rachunkowości jest pomiar realizacji założonych celów i określenie odchyleń od planu. W opracowaniu zaprezentowano poglądy różnych autorów na temat kontrolnej funkcji współczesnej rachunkowości.

The main purpose of the control function of accounting is to measure the extent to which objectives have been met and determine variance from the plan. The increase in importance of this function is determined, inter alia, by the following factors: the increasing size of enterprises, problems co-ordinating business operations, strong competition, difficulties in predicting economic trends, and the need to forge closer links between science and commerce. The benefits of performing the control function of accounting can be classified using various criteria. Developing this function of accounting, however, encounters numerous obstacles. Overcoming these obstacles depends not only on the internal actions of firms but also on their environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleszczyk J. [1997], Rachunkowość finansowa od podstaw, WSB, Poznań.
 2. Burzym E. [1980], Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 3. Czubakowska K. [1995], Funkcje i zadania controllera w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 698.
 4. Dobija D. [2003a], How to Place Intellectual Assets Into a Balance Sheet [w:[ General Accounting Theory in instatu nascendi, Materiały międzynarodowej koni?erencji, AE w Krakowie, Kraków.
 5. Dobija D. [2003b], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego, wyd. 2, Seria Wydawnicza „Zarządzanie Wiedzą", Warszawa.
 6. Dobija M. [1996], Podstawowe koncepcje i zasady w rachunkowości finansowej |w: J Rozważania o gospodarce, red. Z. Paszek, PWN, Warszawa-Kraków.
 7. Dobija M. [2003], The Theory of Account Unit and Accounting for Labour [w: j General Accounting Theory in instatu nascendi, Materiały międzynarodowej konferencji, A E w Krakowie, Kraków.
 8. Dziuba-Burczyk A. [2003], Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
 9. Edvinsson L., Malone M.S. [1997], Intelectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company's Real Value by Measuring Its Hidden Brainpower, Piatkus, London.
 10. Eronen A. [1998], Yrityksen Henkisen Paaoman Arviointi - malleja ja tunnuslukuja, ETLA, Helsinki.
 11. Flamholtz E. [1974], Human Resource Accounting, Dickenson Publ., Encino.
 12. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I. [2004], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 13. Grojer J., Johanson U. [1996], Human Resource Codting and Accounting, 2nd ed., The Joint Industrial Safety Council, Sweden.
 14. Handy C. [1995], Beyond Certainty, Hutchinson, London.
 15. Hass-Symotiuk M. [2003], Prawidłowa dokumentacja księgowa, czyli „porządek w papierach", „Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji Non-profit", nr 3.
 16. Kołaczyk Z. [1997], Rachunkowość finansowa, AE w Poznaniu, Poznań.
 17. Kołodziej B. [2002], Inwentaryzacja po nowelizacji ustawy o rachunkowości w jednostkach sfery budżetowej, „Rachunkowość Budżetowa", nr 21.
 18. Korczyn A. [2002], Poradnik inwentaryzatora, Sigma, Skierniewice.
 19. Krzywda D. [1999], Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 20. Kurek H., Zielińska H. [2000], Informacyjna funkcja rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 553.
 21. Kurek H., Zielińska H. [2003], Cybernetic and Contract Approach to the Accounting Fun-tions [w:] General Accounting Theory in statu nascendi, AE w Krakowie, Kraków.
 22. Kurek H., Zielińska H. [2005], Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości [w:] Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 23. Luty Z. [1995], Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 24. Matuszewicz J.P. [2001], Rachunkowość od podstaw, Finans-Serwis, Warszawa.
 25. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej MSRF [2001], International Federation of Accountants, SKwP, Warszawa.
 26. Nesterak J. [2002], Controlling: system oceny centrów odpowiedzialności, Anvix, Kraków.
 27. Nowak E. [1996], Leksykon rachunkowości, PWN, Warszawa.
 28. Nowosielski S. [2001], Zarządzanie produkcją: ujęcie kontrollingowe, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 29. Olchowicz I. [2000], Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa.
 30. Organizacja rachunkowości [1999], red. M. Dobija, AE w Krakowie, Kraków.
 31. Osbert-Pociecha G., Karaś M. [1999], Wykorzystanie koncepcji zarządzania zintegrowaną wiedzą pracowników (kapitałem intelektualnym) w reengineeringu przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji", nr 3.
 32. Polityka bilansowa i analiza finansowa: nowoczesne instrumenty zarządzania firmą [1998], red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław.
 33. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej Ustawy o rachunkowości [2001 ], red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław.
 34. Rachunkowość - zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości [2001], red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław.
 35. Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa [1996], red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 36. Rachunkowość zarządcza [1998], red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław.
 37. Ross G., Ross J. [1997], Measuring Your Company's Intelectual Performance, „Long Rangę Planning", June.
 38. Rouhesma H. [1996], Human Resource Accounting in Finnish Enterprises - A National Report for OECD, Ministry of Labour, Tampere.
 39. Sierpińska M., Jachna T. [2003], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 40. Sławiński K., Żerdnowski K. [2002], Inwentaryzacja, „Prawo Przedsiębiorcy", nr 36.
 41. Sowińska A.K., Gabrusewicz W., Poetschke H. [1998], Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 42. Stewart T. [1997], Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, New York, Doubleday.
 43. Stoner J.A.F., Wankel C. [1994], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 44. Strojny M. [2000], Zarządzanie kapitałem intelektualnym - ogólny zarys koncepcji, „Przegląd Organizacji", nr 7.
 45. Sveiby E.K. [1989], The Invisible Balance Sheet: Key Indicators for Accounting, Control and Valuation of know-how Companies, Affarsvarlden/Ledarskap, Stockholm.
 46. Ustawa z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, Dz.U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.
 47. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694, tekst jednolity.
 48. Waśniewski T., Skoczyłaś W. [1994], Zasady analizy finansowej w praktyce -przykłady i zadania, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 49. Wiig K.M. [1997], Integrating Intellectual Capital with Knowledge Management, „Long Range Planning", June.
 50. Wilson R.M.S., Mc Hugh G. [1980], Financial Analysis. A Managerial Introduction, Gassel Educational Ltd, London.
 51. Winiarska K. [2000], Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin.
 52. Zbiegień-Maciąg L., Lipowiecka A. [2000], Monitorowanie aktywów niematerialnych, czyli rachunkowość zasobów ludzkich, „Przegląd Organizacji", nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu