BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuchmacz Jerzy (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metoda konsolidacji proporcjonalnej w systemie sprawozdawczości finansowej jednostek powiązanych
The Proportional Consolidation Method in the Financial Reporting System of Subsidiaries and Affiliates
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 691, s. 53-67, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Financial accounting, Consolidated financial statements, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce obszernie zostały omówione dwie, najczęściej stosowane metody konsolidacji: metoda pełna i metoda praw własności. W artykule przybliżono istotę i główne problemy metody konsolidacji proporcjonalnej- rzadziej prezentowanej w literaturze przedmiotu.

Polish literature on this subject extensively and clearly presents the two most frequently used consolidation methods: the full consolidation method and the equity method. Relatively little attention has been paid to the proportional consolidation method. To this end, this article constitutes an attempt to familiarise readers with the essence and key issues of this method. International Accounting Standards, as well as Polish accounting law, have dedicated significant attention to the proportional consolidation method. Since, however, subsidiaries and affiliates that are not commercial companies rarely appear within the structures of interrelated entities in Poland, it should be expected that the proportional consolidation method will appear infrequently in enterprise accounting systems. This, however, does not justify the lack of interest in this method observed among authors dealing with the accounting systems of subsidiaries and affiliates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. [2002], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
  2. Krzywda D. f 1999], Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  3. Międzynarodowy Standard Rachunkowości [2001], nr 31: Sprawozdawczość finansowa dotycząca udziałów we wspólnych przedsięwzięciach [w:] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, International Accounting Standards Committee Foundation.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, Dz.U. z dnia 28 grudnia 2001 r.
  5. Toborek J., Kuchmacz J. [2003], Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
  6. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości [2002], t.j. Dz.U. nr 76, poz. 694.
  7. Włodyka S. [2000], Strategiczne umowy przedsiębiorców, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu