BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Toborek-Mazur Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Pozyskanie efektów jedności gospodarczej jako przesłanka tworzenia struktury holdingowej
Obtaining the Effects of Economic Unity as a Prerequisite for the Creation of a Holding Structure
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 691, s. 69-79, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Holding, Grupa kapitałowa, Kontrolna funkcja rachunkowości, Podatek dochodowy
Holding, Capital group, Control function of accounting, Income tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przedstawiono problem opodatkowania dochodu holdingu. Następnie omówiono zalety holdingu jako przedmiotu podatkowego w krajach europejskich. W ostatniej części zaprezentowano korzyści płynące z funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.

The purpose of this article is to present selected legal regulations on the functioning of tax unity. The advantages and privileges that tax systems bring for this group may become the main motivation for creating a tax holding. Holding structures, also regulated by the tax systems of a given country, are conducive to attracting and obtaining large injections of capital from companies operating in various sectors of the world economy, in accordance with the principle that "large companies can achieve more". The motives that seem to be the main reason for the merger of companies in Poland are foremost the need to bolster market position, increase the pool of assets, as well as tax issues. The creation and transformation of multi-entity organisations, including holdings, is a factor exerting an increasing impact on the course of the development process and the continuous restructuring of the Polish economy. Therefore, it is likely that multi-entity groups, such as tax holdings, will become increasingly common, in particular due to Poland's entry into the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Handelsgesetzbuch [2001], Aufl. 37, Deutscher Taschenbuch Verlag, München.
 2. Karolak A.,[2001], Instytucja holdingu, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 3.
 3. Köperschaftsteurrecht [2003], Aufl. 14, Deutscher Taschenbuch Verlag, München.
 4. Litwińczuk H. [1995], Rozwiązania w państwach Unii Europejskiej. Opodatkowanie koncernów, "Przegląd Podatkowy", nr 3.
 5. Steuerverfahrensrecht [2002], Aufl. 25, Deutscher Taschenbuch Verlag, München.
 6. Toborek-Mazur J. [2003], Wykorzystanie przywilejów podatkowych jako element zarządzania holdingiem. Przedsiębiorstwo w procesie transformacji, AE w Krakowie-CECIOS-TNOiK, Kraków.
 7. Toborek-Mazur J., Kuchmacz J. [2003], Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem, Zaka-mycze, Kraków.
 8. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (1993), Dz.U. nr 106, póz. 482, z późn. zm.
 9. Warchoł J. [2001], Umowy koncernowe w prawie niemieckim i polskim, D W Ostoja, Kraków.
 10. Wichtige Wirtschaftsgesetze [2001], Die Textausgabe, Verlag Neue Wirschafts-Briefe Herne, Berlin.
 11. Woehe G. [1978], Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftschaftlehre, Monachium.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu