BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szromnik Andrzej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Partnerstwo marketingowe w regionie. Problemy teoretyczno-koncepcyjne
Marketing Partnerships in Regions - Theoretical Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 694, s. 5-18, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Marketing partnerski, Marketing regionalny, Strategia marketingowa
Partnership marketing, Regional marketing, Marketing strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przedstawiono partnerstwo jako nowy etap rozwoju marketingu miast i regionów. Następnie omówiono strategie i rodzaje partnerstwa podmiotów w układzie lokalnym lub regionalnym. W zakończeniu zaprezentowano marketingową strategię kształtowania partnerstwa podmiotów rynku regionalnego.

The author presents the principle of market (economic) partnerships - a special kind of relationship between parties in a buyer-seller transaction - that constitutes the basis for a new concept of marketing. The partnership between suppliers and buyers was largely analysed through a detailed identification of the characteristics and development trends of relationships linking economic parties. This article emphasizes the fact that these associations are the result of the targeted and deliberate long-term actions of both parties involved. The concept of partnership was applied to territorial marketing, with an analysis of the network of connections linking towns and villages to their main markets. Territorial partnership is treated as the target model of the marketing relationships between city and regional institutions and their internal and external clients. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brown S.A., Strategiczne podejście do klientów, PWE, Warszawa 2003.
  2. [2| Cheverton P., Zarządzanie kluczowymi klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  3. Doyle Ph., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
  4. Iwińska-Knop K., Marketing partnerski — wybrane aspekty [w:] Marketing — koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa 2002.
  5. Kotler Ph., Marketing -od A do Z, PWE, Warszawa 2004.
  6. [6| Krejner-Nowecka A., Jakość partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
  7. Palupski R., Marketing kommunaler Verwaltungen, R. Oldenbourg Verlag, München-Wien 1997.
  8. Podręcznik marketingu, red. MJ. Thomas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  9. Strużycki M., Partnerstwo przemysłu i handlu w procesach globalizacji [w:] Partnerstwo uczestników rynku artykułów żywnościowych w warunkach nasilającej się konkurencji, IRWiK, IPMiT, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu