BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Odorowicz Agnieszka (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Wybrane aspekty pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w świetle wdrażania polityki strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce
Selected Issues of State Assistance for Enterprises in the Light of Implementing the EU's Structural Policy in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 694, s. 163-175, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Polityka strukturalna, Fundusze strukturalne, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Subsidies granted to enteprises, Structural policy, Structural funds, Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przeprowadzono analizę zmian dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorstw oraz ich wpływ na wykorzystanie funduszy strukturalnych. Omówiono również warunki udzielania pomocy publicznej w krajach członkowskich UE.

On l May 2004, Poland officially joined the European Union as a fully-fledged member. The European Union places at Poland's disposal significant financial resources from the EU budget as part of Structural and cohesion policy. In the process of using these funds, co-operation between public and private sectors will be of major significance. Public--private partnerships will be one of the conditions for the effective use of Structural funds. Full absorption of these funds will be one of the most important instruments of regional policy in Poland and will also impact on the future Structural budget allocated to Poland for the years 2007-2013. In this article, the author describes the principles behind implementing Structural funds in Poland, the role of public-private partnerships in the process of conducting projects financed under Structural funds, the principles of government assistance for entrepreneurs, as well as the essential legal regulations for stimulating private sector involvement in public sector investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. „Fundusze Europejskie", nr 1-2, Waren Group, Poznań, styczeń-luty 2004.
 2. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, MGPiPS, Warszawa 2002.
 3. Podręcznik wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, MGPiPS, Warszawa 2003.
 4. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, ekspertyza, MGPiPS, Warszawa 2004.
 5. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorstwom w 2002 roku, UOKiK, Warszawa 2003.
 6. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie miedzy Rzeczpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., Dz.U. z 1994 r., nr 11, poz. 38, z 1995 r. nr 63, poz. 324, z 1997 r. nr 104, poz. 662 oraz z 1999 r. nr 30, poz. 288 i nr 57, poz. 616.
 7. Ustawa budżetowa na rok 2004 z 23 stycznia 2004 r., Dz.U. 04.18.167.781.
 8. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., Dz.U. 03.203.1966.14025.
 9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 03.96.873.
 10. Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r., Dz.U. 03.15.148, z późn. zm.
 11. Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju (obecnie znajduje się w toku prac parlamentarnych).
 12. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, Dz.U. 00.48.550, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 03.229.2271.16078.
 14. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dz.U. z 2002, nr 141, poz. 1177.
 15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 04.19.177.1113.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu