BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawicki Marcin (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Strategia finansowa powiatów ziemskich
The Financial Strategy of Rural Powiats
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 580, s. 25-39, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Strategia finansowa, Gospodarka lokalna, Powiat, Dotacje, Subwencje ogólne, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Public finance, Financial strategy, Local economy, County, Subsidies, General subsidies, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem opracowania jest próba odpowiedzi na pytania: jaka będzie strategia finansowa powiatów w najbliższych latach i jakie czynniki będą miały decydujący wpływ na jej wybór.

One basic factor determining the financial strategy chosen by a powiat is its financial support system. The unfavourable structure of powiat budgets, evident in particular in the large number of financial tasks in the form of special-purpose subsidies prevents powiat budgets from being executed flexibly. The specific financial strategies adopted by powiats are also determined by such factors as: the non-participation of powiat local authorities in the preparation of their draft budgets, which makes it harder to carry out resource inventories; changes in budgetary law (including the expansion and tightening up of regulations designed to enforce greater discipline in public finances); the publication of indicators compelling powiats to adopt more cautious procedures and clean up their finances (2001); the prospect of changes to revenue-related legislation; the "social" character of tasks and prerogatives; the large number of state administration tasks performed by powiats; the local government experiences and skills of powiat staff; and the absence of criteria for securing additional financial resources from the state budget. The above factors impose on powiat authorities the to pursue conservative strategies (policies) in the field of local finances. A conservative financial strategy is understood here to mean: a disinclination to implement long-term investment programmes; a fear of using alternative methods to finance investments, such as issuing bonds; a fear of contracting long-term credits and loans; an unwillingness to undertake measures entailing cost-cutting and re-organization in relation to tasks financed from special-purpose subsidies; and limited possibilities for implementing modern management methods in the form of creating special-purpose budgets or monitoring the activities of the powiat. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 2. Borodo A., Wybrane zagadnienia dochodów samorządu powiatowego, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 1-2.
 3. Gajl N., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993.
 4. Gilowska Z., Misiąg W., Decentralizacja polskiego systemu budżetowego, Transformacja Gospodarki, nr 57, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Lublin 1995.
 5. Gilowska Z., System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Municipium, Warszawa 1998.
 6. Jędrzejewska K., Przymus i dobrowolność, dodatek do "Rzeczpospolitej", 16 XII 1998.
 7. Jędrzejewska K., Ile zapłacimy fiskusowi w przyszłym roku, "Rzeczpospolita", 14 V 1998, nr 110.
 8. Komar A., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1994.
 9. Levitas T., Zagadnienia metodologiczne związane z obliczaniem i finansowaniem budżetów powiatowych, Projekt "Demokracja w Zarządzaniu i Administracji Publicznej", Development Alternatives International/USAID, Warszawa 1998.
 10. Levitas T., McCulbugh J., Pigey J., Reforma budżetu, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej gmin, Research Triangle Institute, Warszawa 1997.
 11. Miemiec W., Finanse samorządu terytorialnego w nowej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, "Finanse Komunalne" 1997, nr 5.
 12. Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik, Presspublika, Warszawa 1996.
 13. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 14. Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy - dług publiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 15. Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Poltext, Warszawa 1993.
 16. Sojak S., Podatki będą w sumie większe, "Rzeczpospolita", 2 V 1998, nr 100.
 17. Surówka K., Koncepcje zasilania finansowego poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 12.
 18. Symulacja decentralizacji wydatków budżetu państwa na rzecz samorządu terytorialnego na przykładzie wykonania budżetu państwa i budżetu gmin w roku 1996, Raport wykonany pod kier. S. Owsiaka dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 1997.
 19. Weber M., Dodatek zamiast udziału, "Wspólnota", 11 IV 1998, nr 15.
 20. Władyka A., Zawicki M., Finanse powiatu - poradnik dla samorządów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków 1998.
 21. Władyka A., Zawicki M., Kasa powiatu, cz. 1 i 2, "Nasz Powiat" 1999, nr 2 i 3 (7) i (8).
 22. Władyka A., Wójcik M., Zawicki M., Powstawanie miejskich stref usług publicznych [w:] Od miejskiej strefy usług publicznych do powiatu, pod red. J. Hausnera, S. Mazura, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków 1998.
 23. Zawicki M., Organizacyjne i finansowe aspekty tworzenia miejskich stref usług publicznych - implikacje dla reformy powiatowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2000, nr 539.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu