BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bober Jarosław (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy Kamienica
Gmina Development Strategies Based on the Example of the Kamienica Gmina
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 580, s. 73-89, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju regionalnego, Planowanie strategiczne, Zarządzanie gminą, Gospodarka lokalna
Regional development strategy, Strategic planning, District management, Local economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przybliżono system oraz instrumenty zarządzania gminą, oraz przedstawiono metodę partnerskiego planowania strategicznego. W części drugiej zaprezentowano wyniki prac podjętych w zakresie tej metody w gminie Kamienica. Opisano organizację i przebieg prac nad strategią gminy, oraz zapis operacyjnych i szczegółowych celów rozwoju gminy.

The view that a gmina's development strategy constitutes the basis for its correct and dynamic growth is becoming increasingly widespread. The need to undertake work on a development strategy is thus being recognized by an increasing number of local authorities, although the premises for addressing this issue vary, as do the methods of constructing strategies. These differences are so important that - depending on which method is chosen and whether it is applied consistently - they have a considerable impact on the possibilities for implementing a given programme. For this reason, the author specifies the context and method of strategic partnership planning as well as the results of its application in a rural gmina. The fundamental instruments of both gmina management and gmina development include: the gmina budget, the local spatial management plan (preceded by a study of the conditions and goals of spatial management), and the economic programme, and thus, de facto, the economic development strategy. Strategic partnership planning is a conscious, systematic and future-oriented process of continuously preparing and updating decisions regarding the future development of a territorial unit and the co-ordination of actions supporting planning solutions that take into account external factors (positive and negative) inherent in its environment. Such planning is therefore based on a long-term vision of the gmina's development within a wider socio-economic system (powiat, voivodship and country), within the framework of which development opportunities and threats are defined. As well activating local communities, the strategic planning method also facilitates the emergence of a socially-accepted programmes of socio-economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Gorzelak G., Omówienie książki Edwarda J. Blakleya [w:] Gmina. Przedsiębiorczość. Promocja, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992.
  2. Jałowiecki B., Rozwój lokalny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
  3. Obłój K., Koncepcje strategii organizacyjnej, "Przegląd Organizacji" 1988, nr 11.
  4. Pacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów, AE w Krakowie, Kraków 1994.
  5. Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
  6. Pietrzyk I., Rekonwersja gospodarki regionalnej w świetle nowych koncepcji rozwoju regionalnego [w:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, AE w Krakowie, Kraków 1996.
  7. Słownik języka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1981.
  8. Strategiczne kierunki rozwoju gminy Kamienica, maszynopis powielony, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, AE w Krakowie, Kamienica-Kraków 1997.
  9. Wojtasiewicz L., Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
  10. Zalewski A., Ziółkowski M., Strategie rozwoju gmin w Polsce, maszynopis powielony, SGH, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu