BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecińska Dorota (Jednostka Międzywydziałowa)
Tytuł
Współpraca państw Europy zachodniej i Wschodniej w upowszechnianiu społeczeństwa informacyjnego
Co-operation Between West and East European States in Promoting the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 580, s. 105-124, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Infrastruktura techniczna, Informatyzacja przedsiębiorstwa, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Information society, Technical infrastructure, Computerization of the company, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa Wschodnia
Eastern Europe
Abstrakt
W artykule autorka rozpatruje naturę i zakres inicjatyw współpracy pomiędzy wschodnimi i zachodnimi krajami europejskimi. Celem tej współpracy jest promowanie społeczeństwa informacyjnego.

In this article, the author looks at the nature and scope of joint initiatives between West and East European countries aimed at promoting the information society. In order to evaluate the pros and cons, opportunities and dangers of such co-operation the author analyses the principal stages in the efforts of East European countries to join the information society. The analysis is divided into three main parts. In the first part, the author describes the conditions in which the information society has emerged. She assesses the technical infrastructure and advances made in related areas, such as education and R&D, and draws conclusions based on European Union documents for selected countries applying for EU membership. The author also discusses EU initiatives geared towards co-operation with the East European countries in the field of infrastructure. In the second part of the article, the author analyses the assistance provided by West European countries and the European Union for associate member states to help the latter create, elaborate and improve national strategies for launching the information society. A serves of joint EU-CEE forums stressed that East European governments need to prepare their own domestic strategies and plans of action for developing an information society and to appoint official national co-ordinators to oversee this process. A panel was set up to assess the co-ordination of policy between the European Union and East European countries. The conclusions of this panel and an assessment of existing strategies provided the basis for an anlysis of the joint characteristics and the strong and weak points of these documents. In the third part of the article, the author analyses and assesses pilot schemes connected with the information society that have been launched independently by East European countries or initiated within the framework of co-operation with West European countries. The author demonstrates that these schemes
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Application of Information and Communication Technologies in Public Administration, Materiały EU/CEEC Forum on Information Society, Office for State Information System, Praga 1997.
 2. Building the European Information Society for Us All. Final Policy Report of the High-level Expert Group April 1997, European Commission, Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, Bruksela 1997.
 3. Europa i globalne społeczeństwo informacyjne - rekomendacje dla Rady Europy, tzw. Raport Bangemanna, Bruksela 1994.
 4. European Ministerial Conference. Ministerial Declaration, Bonn 6-8 July 1997 [w:] Information Society Forum Report 1997, Information Society Forum, Bruksela 1997.
 5. G-7 Ministerial Conference on the Information Society Theme Paper, Brüssels, 27 January 1995, http://www.ispo.cec.be/g7/keydocs/themepap.html.
 6. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 7. Goliński M., Czy jesteśmy społeczeństwem informacyjnym ?, "Informatyka" 1997, nr 4.
 8. Hausner J., Kwiecińska D., Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe. A Comparative Report, raport nie publikowany, Kraków 1998.
 9. Hofmokl T., Stymulacyjna rola sieci teleinformatycznych w dziedzinie transferu technologii i pobudzania innowacyjności w Polsce. Stan obecny, porównanie ze stanem na świecie i rekomendacje. Zarys problemów [w:] Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji. Wybór ekspertyz, pod red. T. Markowskiego, E. Stawasz, R. Zembaczyńskiego, Warszawa 1997.
 10. Information Society and Industrial Development in Central and Eastern Europe, H. van Zon, B. Dillon, J. Hausner, D. Kwiecińska, raport nie publikowany, University of Sunderland 1998.
 11. Information Society in Participating CEE Countries and EU Countries: A Comparative Perspective, raport nie publikowany, Nexus Europe, 1998.
 12. Iszkowski W., Raport - strategia rozwoju informatyki w Polsce po dwóch latach, "Informatyka" 1997, nr 3.
 13. Kwiecińska D., East-West Co-operation and the Spread of Information Society in the Central and East European Countries, raport nie publikowany, University of Sunderland 1998.
 14. Living and Working in the Information Society: People First, Green Paper, Bruksela 1996.
 15. Przystąpienie czy integracja? Polska droga do Unii Europejskiej, J. Hausner, M. Marody, J. Wilkin, A. Wojtyna, M. Zirk-Sadowski, Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, Warszawa 1998.
 16. Siochru et al., Assessment of the Social and Economic Cohesion Aspects of the Development of the Information Society in Europe, CEC, 1996.
 17. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wstęp do formułowania założeń polityki państwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 1996.
 18. Strategia rozwoju informatyki w Polsce. Stan, perspektywy, zalecenia, Raport kongresowy opracowany na podstawie wyników prac I Kongresu Informatyki Polskiej, Warszawa 1995.
 19. World Telecommunication Development Report. Universal Access. World Telecommunication Indicators, International Telecommunication Union, 1998.
 20. Wybrane problemy polskiej teleinformatyki, Raport Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, "Informatyka" 1997, nr 30.
 21. Wydro K.B., Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego [w:] Integracja europejska w obliczu ery informacyjnej (postindustrialnej), Materiały z konferencji zorganizowanej przez CUP i IRiSS, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu