BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Diagnozowanie stopnia partycypacji bezpośredniej pracowników
Diagnosing Direct Employee Participation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 564, s. 25-38, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Diagnozowanie organizacji, Badanie pracy
Personnel participation in management, Communication in organisation, Organisation diagnosis, Labour research
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono istotę, rodzaje i badanie poziomu partycypacji bezpośredniej. Autor skoncentrował się na przedstawieniu technik przydatnych do jej diagnozy, oraz na potrzebach szkoleniowych w dziedzinie doskonalenia komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa.

In this paper, the author states what participation is and describes a technique for assessing the level of direct participation. The then describes the application of this technique in two different firms. The main advantage of this technique is that it is not timeconsuming. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anthony W.P. [1978], Participative Management, Addison-Wesley Publ. Co., Massachusetts.
  2. Błaszczyk B. [1984], Od współzarządzania do samorządności. Formy uczestnictwa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
  3. Borkowska S. [1992], Partycypacja kierownicza i jej perspektywy, "Organizacja i Kierowanie", nr 3-4.
  4. Mikuła B., Potocki A. [1997], Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
  5. Stoner J. A. F., Wankel C. [1992], Kierowanie, PWE, Warszawa.
  6. Zimniewicz K. [1991], Techniki zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu