BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klose J. Leszek
Tytuł
Wybrane problemy zatrudnienia i płac w gospodarce Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1945-1991
Selected Employment and Wage Problems in the US Economy, 1945-1991
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 542, s. 43-50
Słowa kluczowe
Gospodarka, Zatrudnienie w przemyśle, Struktura zatrudnienia, Wydajność pracy, Płace realne
Economy, Employment in industry, Employment structure, Labour efficiency, Real wages
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono analizę rynku pracy w Stanach Zjednoczonych w latach 1945-1991. Ukazano zmiany jakie zaszły na tym rynku i wyjaśniono ich przyczyny. Artykuł uzupełniony jest licznymi tablicami z danymi, opartymi na źródłach krajowych oraz zagranicznych. Liczby te umożliwiają na porównania między zarobkami i wydajnością na rynku pracy w USA i innych krajach rozwiniętych w okresie po II wojnie światowej.

This article looks at the American labour market after the Second World War. The author describes the changes that took place on that market and explains their causes. He divides these causes into: - those not dependent on human - i.e., the result of scientific discoveries and their application in practice, and changes in the global economic and political situation, etc., and the impact of such factors on the labour market, which often become evident only after several years, - those dependent on human factors - e.g., the changing vogue for certain professions. The article is supplemented by numerous tables based on domestic and foreign sources. They contain data which allow for possible comparisons between earnings and labour productivity both in the USA and other developed countries after the Second World War. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
  1. Ball D.A., McCulloch W.H. jr., International Business, Introduction and Essentials, 5th ed., R.D. Irwin Inc., 1993.
  2. Barbag J., Geografia ekonomiczna Stanów Zjednoczonych i Kanady, PWE, Warszawa 1974.
  3. Belka M., Reaganomika - sukces czy porażka? Ossolineum, Wrocław 1991.
  4. Ethier W.J., Modern International Economics, W.W. Norton, New York, London 1988.
  5. Kosters M.H., Job Changes and Displaced Workers: An Examination of Employment Adjustment Experiment [w:] Essays in Contemporary Economic Problems, pod red. Ph. Cagana, American Enterprise Institute, Washington 1986.
  6. Wright J.W., The American Almanac of Jobs and Saleries, Avon Books, New York 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu