BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Filip (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Pojęcie instytucji kredytowej w świetle polskiego prawa
The Concept of the Credit Institution in Light of Polish Law
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 690, s. 83-93
Słowa kluczowe
Instytucje kredytowe, Prawo, Prawo WE
Credit institution, Law, European Community law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest zwrócenie uwagi na praktyczne konsekwencje rozbieżności jakie pojawiają się w określaniu instytucji kredytowej na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

The purpose of this article is to draw attention to the practical consequences of the discrepancies in the definition of credit institution under European law and in domestic practice. Errors are very easy to commit in this terminological chaos, and as a consequence undermine customers' trust in the banking system. It appears that it is precisely the question of properly identifying a given entity as a credit institution that is of key importance. In this article, the author analyses the following issues: credit institutions and financial institutions under Community law, credit institutions and financial institutions under Polish law, the substantive scope of the concept of "credit institution" under Community law and the substantive scope of the concept of "credit institution" under Polish law. In conclusion, it should be asserted that introducing, on the basis of law, a private concept of "institution" in a substantive approach is not justified and, what is more, does not fulfil the conditions of propriety and cohesion of the system. It is also not prescribed by Community law. It appears that the term "credit enterprise" proposed in this study meets all the conditions of propriety and cohesion of the legal system - similarly to the term "bank." (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. 77/780/EEC - First Council Directive of 12 December on the coordination on the laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions, O.J. nr L 322, z 17 grudnia 1977 r.
 2. 89/299/EEC - Second Council Directive of 18 December 1989 on the coordinations of the laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and amending Directive 77/780/EEC, O.J. nr L 386, z 30 grudnia 1989 r.
 3. Dawidowicz W., Leksykon instytucji powszechnego prawa administracyjnego, Gdańsk 1996, s. 11.
 4. Directive 2000/12/EC of the European Parliament and the Council of '20 March 2000 relating to taking up and pursuit of the business of credit institutions, O.J. nr L 126, z dnia 26 maja 2000 r.
 5. Directive 2000/28/EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 2000/12/EC relating to taking up and pursuit of the business of credit institutions, O.J. nr L 275, z dnia 27 października 2000 r.
 6. Dobosiewicz Z., Polskie instytucje finansowe w świetle nowego prawa, Warszawa 1998, s. 5 i nast.
 7. Fojcik-Mastalska E., Instytucja finansowa i instytucja kredytowa w projekcie nowelizacji Prawa bankowego, „Prawo Bankowe" 2001, nr 5, s. 20.
 8. Fojcik-Mastalska E., Prawo bankowe Unii Europejskiej. Zakres i mechanizmy harmonizacji, Wrocław 1996, s. 31-32.
 9. Grzegorczyk F., Geneza, pojęcie i zakres prawa bankowego Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych UJ, Nowy Sącz 2002, s. 87 i nast.
 10. Smykala B., Trudne aspekty projektowanej nowelizacji ustawy Prawo bankowe, „ Prawo bankowe” 2001, nr 4, s. 27.
 11. Srokosz W., Pojęcie usług finansowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, „Prawo bankowe” 2000, nr 9, s. 84.
 12. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. nr 140, poz. 939, ze zm.
 14. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, Dz.U. 1999, nr 82, poz. 928, ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu