BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Krystyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako podstawowa forma ekspansji gospodarczej transnarodowych korporacji
Foreign Direct Investment as a Basic Form of Economic Expansion by Transnational Corporations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 585, s. 5-23
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Organizacje gospodarcze, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Korporacje międzynarodowe, Wskaźniki ekonomiczne
World economy, Economic organizations, Foreign investment, Direct investments, International corporation, Economic indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
W procesie globalizacji ekonomicznej, której przejawem jest tendencja do traktowania świata jako jednego wielkiego rynku, główną rolę odgrywają korporacje transnarodowe (KTN) oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie (BIZ) podejmowane przez nie. Autorka omawia znaczenie transnarodowych korporacji w gospodarce światowej, kładąc nacisk na zagraniczne inwestycje bezpośrednie i niekapitałowe formy zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

In the process of economic globalisation, a symptom of which is the tendency to treat the world as one enormous market, a major role is being played by transnational corporations (TNC) and the foreign direct investments (FDI) made by them. They provide not only capital but also other modern production factors which are essential for economic development in the host countries. Due to the current importance of the above-mentioned phenomena, which since the beginning of the 1990s have embraced Central and East European countries, this article examines the essence of TNCs and their expansion on international markets. The author ascribes a particularly important role to share-holding and non-share-holding forms of direct investment undertaken by TNCs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Cantwell J., The Metodological Problems Raised by the Collection of Foreign Direct Investment Data, "Discussion Paper in International Investment and Business Studies", University of Reading 1990, nr 147.
 2. Cantwell J., The Relationship Between International Trade and International Production [w:] Surveys in International Trade, ed. D. Grenway, L.A. Winters, Blackwell Cambridge Mass 1993.
 3. Cyrson E., Korporacje wielonarodowe. Prawidłowość ekspansji zagranicznej, PWN Warszawa 1981.
 4. Dulfer E., Internationales Management in unterschiedlichen Kulturbereichen, R. Oldenbourg, Munchen-Wien 1992.
 5. Dunning J.H., Comment on the International Production [w:] The International Enterprise, London 1971.
 6. Dunning J.H., International Production and Multinational Enterprise, Allen and Urwin, London 1981.
 7. Dunning J.H., Multinational Enterprise and the Global Economy, Addision-Wesley, Wokingham 1993.
 8. Dunning J.H., Reapprising the Eclectic Paradigmin an Age of Alliance Capitalism, Journal of International Business Studies 1995 (a), nr 3.
 9. Dunning J.H., The Role of Foreign Direect Investment in the Globalizing Economy, BNL Quarterly Review 1995 (b), nr 2.
 10. Kilndleberger C.P., American Business Abroad. Six Lectures on Direct Investment, New Haven 1969.
 11. Krugman S.P., Growing World Trade: Causes and Consequences, Brookings Papers on Economic Activity 1995, nr 1.
 12. Perlmutter H.V., The Tortuous Evolution of the Multinational Cooperation, "Columbia Journal of World Business" 1969, nr 1.
 13. Przybylska K., Zewnętrzne źródła finansowania gospodarki krajów rozwijających się ¡ w latach 1970-1995, "Ekonomista" 1998, nr 3.
 14. Sulejowicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu