BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymanik Ewa (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w zakresie artykułów przemysłowych i nierolniczych w latach 1992-1997
Trade between Poland and The European Union in Industrial and Non-agricultural Goods in the Years 1992-97
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 585, s. 53-62
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Obrót towarowy, Wymiana handlowa, Polityka handlu zagranicznego
Foreign trade, Commodity turnover, Trade exchange, Foreign trade policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W opracowaniu omówiono problemy związane z handlem artykułami przemysłowymi i nierolniczymi, które decydują o poziomie efektywności wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej. W zakończeniu podkreślono, że aby poprawić sytuację handlu w zagranicznym, konieczna jest skuteczna polityka państwa przeciwdziałająca stratom w gospodarce i narastaniu deficytu handlowego

In this article, the author discusses the problem of trade in industrial and non-agricultural goods between Poland and the European Union since the trade chapter [**część handlowa] of the European Agreement, known as the Transition Agreement [***Umowa Przejściowa] came into force. The author provides brief discussion of the timetable for liberalising customs rates. She presents the structure and value of trade in each individual year up to 1997 and the share of industrial and non-agricultural goods in the total volume of trade between the partners under discussion. Attention is also focused on the growth rate in trade and its relationship with various factors, e.g., exchange rate policy and the economic business-cycle. She explains which groups of commodities accounted for the highest shares in total trade in particular years, and discusses the problem of Poland's worsening trade deficit. The author also describes the difficulties in gaining access to the EU market caused by antidumping procedures and customs duties levied by the European Commission on certain Polish goods. Such actions have not only had a negative impact on Poland's trade, but have also undermined the country's reputation as an honest trading partner. In the final part of the article, the author presents conclusions and suggestions regarding changes in the structure of trade in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kaliszuk E., Środki antydumpingowe na polskie nawozy UAN i surówkę hematytową, "Wspólnoty Europejskie", 1994, nr 7-8.
 2. Kawecka-Wyrzykowska E., Stosunki handlowe Polski ze Wspólnotą po wejściu w życie Umowy Przejściowej (I), "Wspólnoty Europejskie", 1993, nr 5.
 3. Kawecka-Wyrzykowska E., Wymiana handlowa Polski ze Wspólnotami Europejskimi po dwóch latach stowarzyszenia, "Handel Zagraniczny" 1994, nr 1.
 4. Kończyk E., Przedłużenie Umowy Przejściowej, "Wspólnoty Europejskie" 1993, nr 3.
 5. Kundera J., Obroty handlowe Polski z Unią Europejską w procesie liberalizacji wymiany (I), "Studia Europejskie" 1998, nr 2, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Mroczek W., Handel Polski z Unią Europejską w 1995 r. (I), "Wspólnoty Europejskie" 1996, nr 9.
 7. Mroczek W., Polska i Unia jako partnerzy handlowi w 1993 r., "Wspólnoty Europejskie", 1994, nr 5.
 8. Mroczek W., Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w 1994 r., "Wspólnoty Europejskie" 1995, nr 5.
 9. Pietras J., Polska a Unia Europejska. Znaczenie Układu Europejskiego i perspektywy integracji z Jednolitym Rynkiem UE, "Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego" 1995, nr 4.
 10. Synowiec E., Handel między Polską a Unią Europejską według Eurostatu, "Wspólnoty Europejskie" 1994, nr 6.
 11. Synowiec E., Kaliszuk E., Zasady handlu z Unią Europejską w 1996 r., "Wspólnoty Europejskie", 1995, nr 12.
 12. Synowiec E., Zasady handlu Polski z Unią Europejską w 1997 r., Wspólnoty Europejskie, 1997 nr 1.
 13. Synowiec E., Znaczenie Unii Europejskiej w handlu zagranicznym Polski, Wspólnoty Europejskie, 1997, nr 3.
 14. Śledziewska K., Wymiana handlowa Polski z Unią Europejską w 1994 r. (II), "Wspólnoty Europejskie", 1995, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu