BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kontrakty i problem przedstawicielstwa w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem
Contracts and the Problem of Agency in the Theory of Corporate Governance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 544, s. 61-76, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Spółki akcyjne, Kontrolne funkcje zarządzania, Kontrakty kierownicze, Rada nadzorcza, Konflikt interesów, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Joint stock companies, Control function of management, Managerial contract, Supervisory board, Interests conflict, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje podstawy teorii i praktyki nadzoru nad przedsiębiorstwem. Szczególny nacisk położono na założenia teorii kontraktów niekompletnych oraz na problem przedstawicielstwa. Przedmiotem rozważań jest przedsiębiorstwo zorganizowane w formie spółki akcyjnej w której zarządzanie zostało powierzone naczelnemu kierownictwu firmy (brak dominacji właścicieli skupiających większość udziałów).

Except for few cases, the basic theoretical and practical problems concerning the control over an enterprise (firm) have not been sufficiently discussed in the Polish literature. The aim of the paper is to present the bases of the theory of contracts and the problem of agency, which form the basis of the theory and practice of corporate governance. In the developed free market economy these problems often constitute a starting point for concrete legal regulations. An additional objective of the paper is to bring up the suggested terminology for discussion. The deliberations concern a typical, medium-sized or big enterprise organized in a form of stock company, which lacks dominant owners holding most shares and which is managed by specialist managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E.F. [1997], Podstawy zarządzania finansami, t. 1-3, PWE, Warszawa.
 2. Coase R.H. [1937], The Nature of the Firm, "Economica", vol. 4.
 3. Competitive Banking in Central and Eastern Europe [1995], pod red. E. Miklaszewskiej, UJ, Kraków.
 4. Copeland T.E., Weston J.F. [1992], Financial Theory and Corporate Policy, Adison-Wesley, Reading, Mass.
 5. Fama E. [1980], Agency Problems and the Theory of the Firm, "Journal of Political Economy", vol. 88.
 6. Frydman R., Rapaczyński A. [1995], Prywatyzacja w Europie Wschodniej. Czy państwo traci na znaczeniu, Znak, Kraków.
 7. Harris M., Raviv A. [1991], The Theory of Capital Structure, "Journal of Finance", vol. 46, nr 1.
 8. Gruszecki T. [1994], Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Wyd. Cedor, Warszawa.
 9. Hart O. [1993], Incomplete Contracts and the Theory of the Firm [w:] The Nature of the Firm. Origins, Evolution and Development, Oxford Univ. Press, New York-Oxford.
 10. Hart O. [1995], Firms, Contracts, and Financial Structure, Oxford Univ. Press, London.
 11. Hart O., Moore J. [1988], Incomplete Contracts and Renegotiation, "Econometrica", vol. 56, nr 4.
 12. Haus B., Jagoda H. [1997], Kontrakt menedżerski i firma zarządzająca jako nowe formy zarządzania przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Holmstrom B. [1979], Moral Hazard and Observability, "Bell Journal of Economics", vol. 10.
 14. Jensen M., Meckling W. [1976], Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Capital Structure, "Journal of Financial Economics", vol. 3.
 15. Leksykon prywatyzacji [1996], PWE, Warszawa.
 16. Lyons B.R. [1996], Empirical Relevance of Efficient Contract Theory: Inter-Firm Contracts, "Oxford Review of Economic Policy", vol. 12, nr 4.
 17. Mesjasz C. [1995], Relacje międzyorganizacyjne w gospodarce rynkowej, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 18. Mesjasz C. [1997], O języku polskiego gospodarowania, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 51-52.
 19. Milgrom P., Roberts J. [1992], Economics, Organization and Management, Prentice Hall, New York.
 20. Myers S.C., Majluf N.S. [1984], Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, Journal of Financial Economics", vol. 13.
 21. Newman P., Milgate M., Eatwell J. [1992], The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, t. 1-3, Macmillan Press, London.
 22. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [1997], pod red. J. Lichtarskiego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Rainelli M. [1996], Ekonomia przemysłowa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 24. Rajski J. [1994], Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Fundacja Centrum Prywatyzacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 25. Ring RS., Van de Ven A.H. [1994], Developmental Process of Cooperative Interorganizational Relationships, "Academy of Management Review", vol. 19, nr 1.
 26. Ross S.A. [1973], The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem, "American Economic Review", vol. 63.
 27. Shleifer A., Vishny R. [1997], A Survey of Corporate Governance, "Journal of Finance", vol. 52, nr 2.
 28. Smith C.W., Warner J.B. [1979], On Financial Contracting. An Analysis of Bond Covenants, "Journal of Financial Economics", vol. 7.
 29. Stabryła A. [1995], Podstawy zarządzania firmą, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków.
 30. Tirole J. [1994], The Theory of Industrial Organization, MIT Press, Cambridge, Mass.
 31. Varian H.A. [1995], Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 32. Williamson O.E. [1985], The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, Free Press, New York.
 33. Williamson O.E. [1988], Corporate Finance and Corporate Governance, Journal of Finance", vol. 43, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu