BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beliczyński Jan (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą
Media Plan as a Tool of Advertisement Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 544, s. 107-121, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Planowanie reklamy, Strategia reklamy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Media reklamowe
Advertising, Advertising planning, Advertising strategy, Enterprise management, Advertising media
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie możliwości stosowania planu mediów, jako efektywnego narzędzia zarządzania w aktywności reklamowej. Zaprezentowano przegląd definicji i scharakteryzowano planowanie mediów, oraz miejsce media planu w systemie planowania biznesowego.

In the marketing activity, as a result of an increased importance of advertisement, the planning regarding the use in the advertising campaign of mass media plays a significant role. Mass media are excellent means of reaching both an individual customer and specific groups of buyers. Thus, the basic aim of media planning is the solution of the problem: how to reach, in the most effective and least expensive way, by means of mass media, the largest number of potential consumers and buyers? The objective of the paper is to show the possibilities of using the media plan as an effective managing tool in advertising activities. First, a review of definitions of media planning and a media plan, which are most often met in the world literature, are presented. Next, the system of media planning is characterized. In perticular, the goals, subjects of media planning and the place of the media plan in the system of business planning are presented. Special attention is given to the structuralization of tasks regarding the preparation of a media plan. In addition, the characteristics of a media plan are specified and the directions of its use are shown. The paper closes with the deliberations on the functions of a media plan as a tool of advertisement management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A., Myres J.G. [1987], Advertising Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 2. Advertising. Its Role in Modern Marketing [1990], S.W. Dunn, A.M. Barban, D.M. Krugman, L.N. Reid, Dryden Press, Chicago.
 3. Arens W.F., Bovee C.L. [1994], Contemporary Advertising, R.D. Irwin Inc., Homewood, Ill.
 4. Barban A.M., Cristol St.M., Kopec F.J. [1987], Essentials of Media Planning. A Marketing Viewpoint, NTC Business Books, Lincolnwood, Illinois.
 5. Beliczyński J. [1997], Zarządzanie reklamą, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków, nr 499.
 6. Kincaid M. Jr [1985], Promotion: Products. Services, and Ideas, Bell & Howell Co., Columbus.
 7. McDonald M. [1995], Marketing Plans. How to Prepare Them. How to Use Them, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford.
 8. Pszczółkowski T. [1978], Mala encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 9. Sissors J., Bumba L. [1993], Advertising Media Planning, NTC Business Books, Lincolwood, Illinois.
 10. Stabryła A. [1996], Zarządzanie rozwojem firmy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 11. Strategor [1995], Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 12. Styś A., Styś S. [1996], System planowania marketingowego - niektóre aspekty [w:] Zarządzanie i marketing. Problemy teorii i praktyki marketingu, pod red. K. Mazurek-Łopocińskiej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Surmanek J. [1993], Introduction to Advertising Media. Research, Planning and Buying, NTC Business Books, Lincolnwood, Illinois.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu