BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walas Jolanta Lidia (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Macierz kluczowych czynników sukcesu jako narzędzie wyboru strategii produktu
The Key Success Factor Matrix as a Tool of the Product Strategy Selection
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 544, s. 135-150, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Strategia produktu, Cykl życia produktu, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Strategia konkurencji
Product strategy, Product life cycle, Enterprise competitiveness, Competition strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istniejące źródła poszukiwania kluczowych czynników sukcesu w firmach polskich i zagranicznych. Omówiono produkt jako wyznacznik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Opisano charakterystykę i zastosowanie macierzy kluczowych czynników sukcesu dla wybranej firmy.

The variety, changeability and uncertainness of the environment requires a firm functioning in it should adopt a set of various patterns and ways of behaviour, apply reliable methods of determining future directions of development, formulate the procedures of decision making as regards the determination of the management strategy. At present, a special place in that strategy is taken by the product strategy. It is concerned with products, concepts, future directions in the design of new products, testing of the current products, quality formation and development of the market and assortment strategies. The aim of the paper is to present the existing sources of success that could be exploited by Polish and foreign firms, and in perticular, to discuss the notion of the product as a determinant of the competitive supremacy of a firm. The paper contains a description of a general model of product management and firms' behaviour as regards the formation of the product strategy as a factor of success. In the paper the author presents the characterization and application of the key success factor matrix (strategic indicator matrix) for a selected firm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Certo C., Peter J.P. [1987], Strategic Management. Concepts and Applications, Random House, New York.
 2. Fabiańska K., Rokita J. [1986], Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 3. Faulkner D.C., Bowman C. [1996], Strategie konkurencji. Podstawy zarządzania, Gebethner & Spółka, Warszawa.
 4. Hoffmann F. [1986], Kritische Erfolgsfaktoren - Erfahrungen in grossen und mittelständischen Unternehmungen, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft", nr 10.
 5. Innovatives Arbeitszeit- und Betriebszeitmanagement [1990], K.F. Ackermann, M. Hofmann (Hrgb.), Campus Verlag, Frankfurt/Main, New York.
 6. Karlöf B., Östblom S. [1995], Benchmarking. Równaj do najlepszych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 7. Kühn R. [1980], Unternehmungspolitik, Paul Haupt, Bern.
 8. Mruk H., Rutkowski I.P. [1994], Strategia produktu, PWE, Warszawa.
 9. Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G. [1995], Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 10. Obłój K. [1994], Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 11. Olszewska B. [1995], Czynniki efektywnego wdrażania strategii, AE we Wrocławiu, Zeszyty Naukowe, Wrocław, nr 703.
 12. Pabian A. [1994], Jak zapewnić sukces przedsiębiorstwa na rynku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 13. Penc J. [1997], Strategiczne czynniki sukcesu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6.
 14. Piekarz H., Walas J. [1997], Zarządzanie kluczowymi czynnikami sukcesu w firmie [w:] Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych, materiały konferencyjne, Jurata-Sopot.
 15. Porter M. [1992], Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 16. Siuta B. [1996], Strategia zarządzania produktem, TNOiK, Bydgoszcz.
 17. Strategor [1996], Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 18. Urbanowska-Sojkin E. [1996], Strategie rynkowe podmiotów gospodarczych [w:] Strategie przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, AE w Poznaniu, Zeszyty Naukowe, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu