BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzwończyk Joanna (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Mentalność społeczeństwa polskiego jako czynnik propopulistyczny
The Mentality of the Polish Society as a Factor Favouring Populism
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 548, s. 47-60
Słowa kluczowe
Społeczeństwo postsocjalistyczne, Populizm, Sprawiedliwość społeczna, Socjologia polityki
Post-communist society, Populism, Social justice, Sociology of politics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka charakteryzuje właściwe polskiemu społeczeństwu postawy i nawyki ukształtowane i ugruntowane w okresie realnego socjalizmu stanowiące przeszkodę w procesie demokratyzacji rynku. Postawy te mogą równocześnie sprzyjać wystąpieniu populistycznych tendencji.

In the article the author discusses the elements of the socialist mentality still ingrained in the psychological framework of the Polish society. The phenomenon of sociological vacuum and the resulting stand of ethical dualism, learned helplessness and parasitic innovation have been recognized as populist factors (i.e. those increasing the effect of politicians populist slogans repertoire). As favouring populism the author also recognized the effect of the residue of the real socialism, the presence of the stand of collectivism to a great extent influencing people's attitude towards democracy, and the still present dychotomic divisions between us and them and us and outsiders, dating back to the period before 1989. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojar H., Rodzina i życie rodzinne [w:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, M. Marody (red.), Londyn: "Aneks" 1991.
 2. Canovan M., Populism, Junction Books, London 1980.
 3. Domański H., Mobilność i hierarchie stratyfikacyjne [w:] Elementy nowego ładu. H. Domański, A. Rychard (red.), IfiS PAN, Warszawa 1997.
 4. Dzwończyk J., Analiza pojęcia "sytuacja populistyczna", Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1995, nr 460.
 5. Dzwończyk J., Polski system polityczny w społecznej świadomości, Zeszyty Naukowe, AE Kraków 1997, nr 484.
 6. Dzwończyk J., Zagrożenie populistyczne w procesie transformacji społeczeństw postsocjalistycznych, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1994, nr 424.
 7. Giza-Poleszczuk A., Stosunki międzyludzkie i życie zbiorowe [w:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, M. Marody (red.), Londyn: "Aneks" 1991.
 8. Gowin J., Kościół po komunizmie, "Znak", Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1995.
 9. Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, red. M. Jarosz, ISP PAN, Warszawa 1996.
 10. Korzeniewski K., Autorytaryzm a postawy i zachowania wyborcze Polaków, "Kultura i Społeczeństwo" 1996, nr 2.
 11. Kurczewski J., Konflikt i solidarność: z socjologii normatywnej, [w:] Rzeczywistość polska i sposoby radzenia sobie z nią, red. M. Marody, A. Sulek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987.
 12. Lipowski A., O przywilejach w polskiej gospodarce w okresie transformacji [w:] Transformacja gospodarki. Spojrzenie retrospektywne, W. Jakóbik (red.), ISP PAN, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1997.
 13. Marody M., Jednostka w systemie realnego socjalizmu, [w:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, M. Marody (red.), Londyn: "Aneks" 1991.
 14. Marody M., Sens zbiorowy a stabilność i zmiana ładu społecznego [w:] Rzeczywistość polska i sposoby radzenia sobie z nią, red. M. Marody, A. Sulek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987.
 15. Marody M., Społeczeństwo polskie w perspektywie integracji z Unią Europejską [w:] Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej. EU-monitoring, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1996.
 16. Marody M., System realnego socjalizmu w jednostkach [w:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, M. Marody (red.), Londyn: "Aneks" 1991.
 17. Mokrzycki E., Na rozdrożu, "Przegląd Polityczny" 1994, nr 25.
 18. Nowak S., System wartości społeczeństwa polskiego, "Studia Socjologiczne" 1979, nr 4, s. 160.
 19. Poleszczuk J., Praca w systemie gospodarki planowej [w:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, M. Marody (red.), Londyn: "Aneks" 1991.
 20. Sufin Z., Co utrwala a co zmienia orientacje egalitarne [w:] Elementy nowego ładu, H. Domański, A. Rychard (red.), IfiS PAN, Warszawa 1997.
 21. Szacki J., Kolektywizm kontratakuje, "Polityka" 1996, nr 4.
 22. Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1994.
 23. Tarkowska E., Tarkowski J., Amoralny familizm, czyli o dezintegracji społecznej w Polsce lat osiemdziesiątych, [w:] Grupy i więzi w systemie monocentrycznym, E. Wnuk-Lipiński (red.). IFiS PAN, Warszawa 1990.
 24. Wasilewski J., Dylematy i kontrowersje wokół rekrutacji elit przywódczych w Europie Wschodniej, "Studia Nauk Politycznych" 1990, nr 3-4.
 25. Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 26. Wnuk-Lipiński E., Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji ustrojowej, ISP PAN, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu