BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiek Ksymena (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kształtowanie rynku energii w Polsce
The Formation of the Energy Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 668, s. 35-44, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Rynek energetyczny, Polityka energetyczna
Energetics, Energy market, Energy policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest przedstawienie osiągnięć w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej w zakresie liberalizacji rynku energii w Polsce. W pracy omówiono najważniejsze wymagania Wspólnoty w tej dziedzinie, zakres prac dostosowawczych zrealizowanych w Polsce i bariery jakie zostały jeszcze do pokonania. (Stan na I kwartał 2003 r.)

The price of electric energy has a great influence on the functioning of economic entities and households in every country. In the European Union the process of abandoning state electric energy monopolies. As one of the countries soon to join the EU, Poland is obliged to introduce changes to open up the energy market. This process will entail organisational and legal changes, and many steps have already been taken. Technical demands have been fulfilled, and some changes in the law have been introduced to allow the rule of free access to industry service (TPA) to be realized. The issue of long-term contracts, which many energy producers are bound with and which allowed for credit to be taken, still remains. The article presents the changes which have occurred in this area in recent years, including the development of the Energy Exchange. The characterisation of the current state of work currently in process concerning the restructuring of long-term contracts is considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktualizacja programu wprowadzania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce -projekt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, listopad 2002.
  2. Aktualizacja programu wprowadzenia konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce, Departament Energetyki, Warszawa, styczeń 2003, www.mg.gov.pl
  3. Babiuch M., Czy na pewno ustawowe rozwiązanie kontraktów długoterminowych leży w interesie konsumentów energii elektrycznej w Polsce? „Wokół Energetyki" 2003, nr 4.
  4. Gilecki R., Liberalizacja rynku energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej, maszynopis powielony, Agencja Rynku Energii SA, grudzień 2002, www.cire.pl.
  5. Szóstek A., Rynek terminowy finansowy „futures" na Giełdzie Energii SA, Serwis Informacyjny CIRE, 07.05.2002.
  6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, Dz.U. 2002, nr 135, poz. 1444.
  8. Zerka M., Rozwój rynku energii elektrycznej w Polsce, Agencja Rynku Energii SA, grudzień 2002, www.cire.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu