BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwińska Anna (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Zagrożenie marginalizacją społeczną w Polsce a tworzenie i przekazywanie kapitału kulturowego
The Threat of Social Marginalization, and the Creation and Passing on of Cultural Heritage
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 682, s. 5-20, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Marginalizm, Ubóstwo, Przegląd literatury
Civic society, Marginalization, Poverty, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule skupiono się na zagrożeniu marginalizacją społeczną, wynikającym z poszerzania się sfery ubóstwa, a także z braku umiejętności dostosowania się pewnych grup i kategorii społecznych do nowych warunków i oczekiwań związanych z transformacją społeczną, polityczną i gospodarczą. Podjęto próbę charakterystyki biedy i bezrobocia jako czynników sprzyjających marginalizacji.

This article focusses on issues of the widely understood idea of social marginalization, which encompasses more than social pathology. This issue can be discussed in various contexts. Among them are poverty, which creates lasting social inequality and unequal opportunities and unequal access to the means of satisfying one's needs. These factos prevent the poor from escaping the reality created by poverty: slums, ruined districts, enclaves of squalor in big cities, and sub-standard post-communist housing in villages. In this article, the threat of social marginalization which results from, above all, the widening sphere of poverty and a particular group's lack of skills (competence and opportunities) for adjusting to new conditions, demands and expectations connected with social, economic and political transformation are discussed. In this context we also discuss the importance of creating and obtaining cultural capital, which comprises habits, skills, and knowledge gained in the process of societal evolution, and which allows for the progression to and eventual maintence of a higher social position. Cultural capital can be seen as one of the most important resources for individual members and groups in society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 2. Czarnowski S., Ludzie zbędni w służbie przemocy [w:] Wybór pism socjologicznych, pod. red. J. Sztumskiego, KiW, Warszawa 1982.
 3. Diagnoza społeczna 2003, www.diagnoza.com
 4. Dzieci w trudnych sytuacjach. Raport IPPiSS, S. Golinowska, B. Balcerzak-Paradowska, B. Kołaczek, D. Głogosz, z. nr 10, Warszawa 1996.
 5. Filas A., Janecki S., Polskie fawele, „Wprost", 8.04.2001.
 6. Giddens A., Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, KiW, Warszawa 1999.
 7. Golczyńska-Grondas A., Transformacja, degradacja czy kryzys tożsamości [w:] (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, pod red. W. Warzywody-Kruszyńskiej, Wyd. UL, Łódź 2001.
 8. Grzeszak A., Czy czlowiek może zbankrutować? Raport „Polityki", 5.07.2003.
 9. Gucwa-Leśny E., Zmiany poziomu życia i ich społeczne uwarunkowania [w:] Wymiary życia społecznego, pod red. M. Marody, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 10. Henslin J.M., Sociology. A Down to Earth Approach, Allyn and Bacon, Boston 1999.
 11. Kowalski M., Pleśniak R., Bezrobotny styl życia, „Wprost", 21.10.2001.
 12. Karwińska A., Pacholski M., Między szkolą zawodową a uniwersytetem [w:] Z doświadczeń dydaktyka. Materiály z warsztatów dydaktycznych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 13. Kostyła J., Lider przyszłości, „Wprost", 9.05.1999.
 14. Kozek W., Bezrobocie jako zjawisko społeczne [w:] Wymiary życia społecznego, pod red. M. Marody, Warszawa 2002.
 15. Kozielecki J., Czy Polacy są dowartościowani?, „Rzeczpospolita", dodatek „Plus-Minus", 16-17.06.2001.
 16. Majcherek J., Niedostatek najważniejszego kapitálu, „Rzeczpospolita", dodatek „Plus Minus", 12-13.10.2002.
 17. McClelland D.C. Winter D.G., Motivating Economic Achievement, Free Press, New York 1969.
 18. Mizerski S., Paląc daje szkolę, „Polityka", 12.01.2002.
 19. Niezgoda A., Poczet dobrze urodzonych, „Polityka", 8.12.2001.
 20. Okrasa W., Who Avoids and Who Escapes from Poverty During the Transition?, Policy Research Working Paper 1999, 2218.
 21. Palska H., Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 22. Pietkiewicz, B., Zasadniczo wykluczeni, „Polityka", 15.11.2003.
 23. Raport AIG i „Gazety" „Młodzi w pracy", „Gazeta Wyborcza", 11.04.2003.
 24. Rutkowski J.J., Welfare and the Labor Market in Poland. Social Policy during Economic Transition, World Bank Technical Paper, No. 417.
 25. Sajór G., Wyścig szczurów, „Wprost", 8.02.1998.
 26. Skarżyńska K., Polak maruda, „Gazeta Wyborcza", 20.01.2003.
 27. Szacki W., Niespołeczni, rozmowa z prof. A. Sutkiem komentującym wyniki Diagnozy Społecznej 2003, „Gazeta Wyborcza", 18.08.2003.
 28. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002.
 29. Warzywoda-Kruszyńska W., Dorastać w biedzie - obrazy z życia różnych pokoleń łodzian [w:] (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, pod red. W. Warzywody-Kruszyńskiej, Wyd. UL, Łódź 2001.
 30. Warzywoda-Kruszyńska W., Wstęp [w:] (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, pod red. W. Warzywody-Kruszyńskiej, Wyd. UL, Łódź 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu