BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słaboń Andrzej (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Problem nadziei w dobie późnej nowoczesności
The Problem of Hope in Modern Society
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 682, s. 21-33, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Socjologia, Socjologia nauki, Socjologia kultury
Sociology, Sociology of science, Sociology of culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części opracowania zaprezentowano problem nadziei w trzech aspektach zagadnienia: ontologicznym, temporalnym i przedmiotowym. W drugiej części podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak odróżnić nadzieję "właściwą" od "zwodniczej". W części ostatniej przedstawiono diagnozę przemian współczesności w kontekście nadziei.

This article is interested in the problem of hope, a topic which in the modern social sciences is unpresent as an individual subject of research. Hope can be defined as the expectation of a positive state or events which may occur in the future. This work consists of four parts. In the first are presented different kinds of hope or the lack thereof. The second part addresses the problem of identifying false hopes. The third part lays out factors to be considered when diagnosing current changes in the context of hope. The connection between hope and the meaning of life are addressed in the fourth part. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszwa 2002.
 2. Bell D., Kulturoe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 3. Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, pod red. S. Nowaka, PWN, Warszawa 1989.
 4. Fukuyama F., Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, tłum. H. Komorowska, K. Dorosz, Bertelsman Media sp. z o.o., Warszawa 2000.
 5. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i L. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 6. Giddens A., Poza lewicą i prawicą. Przyszlość polityki radykalnej, tłum. J. Serwański, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 7. Inglehart R., Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1997.
 8. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Wydawnictwo TUM, Wrocław 1994.
 9. Lyotard J.-F., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska i J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.
 10. Mariański J., Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów, RW KUL, Lublin 1995.
 11. The Myth of Generational Conflict: the Family and State in Ageing Societies, ed. S. Arber and C. Attias-Donfut, Routledge, London, New York 2000.
 12. Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa 1986.
 13. Piwowarski W., Socjologia religii, R W KUL, Lublin 1996.
 14. Popper K.R., Nędza historycyzmu, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1984.
 15. Putnam R.D., Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York 2001.
 16. Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum. J. Szacki, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1993.
 17. Toffler A., Trzecia fala, tłum. E. Woydyłło, PIW, Warszawa 1986.
 18. Ziółkowski M., O różnorodności teraźniejszości. Pomiędzy tradycją, spuścizną socjalizmu, nowoczesnością i ponowoczesnością [w:] Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej. Księga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu