BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Lidia (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Słabości współczesnego międzynarodowego systemu walutowego i kierunki jego reformy
The Weaknesses of the International Monetary System and Avenues for its Reform
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 695, s. 23-40, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
System finansowy, Kryzys finansowy, Finanse międzynarodowe
Financial system, Financial crisis, International finance
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
International Monetary Fund (IMF)
Abstrakt
Artykuł rozpoczyna charakterystyka współczesnego systemu walutowego i podstawowych przyczyn jego słabości. W dalszej kolejności przedstawiono najważniejsze kierunki reformy międzynarodowego systemu finansowego i dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem roli Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W podsumowaniu zawarto najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.

The globalisation of financial markets is associated with an increase in the mobility of international capital and a concomitant increase in the danger of a sudden flight of foreign capital that frequently leads to currency crisis. Due to these phenomena, the operating principles of the international monetary system established in the post-war period are becoming inadequate; not only are they ineffective in preventing crises, but in solving them as well. Therefore, the current reform of the international monetary and financial system aims principally at eliminating that weakness and building a more stable and effective global financial system that would enable every country to benefit from the advantages of globalisation. The purpose of this article is to identify the weaknesses of the current international monetary and financial system and to review the most important avenues for its reform, taking into account its accomplishments to date and the role of the International Monetary Fund in this process. The presented review of reform undertaken at the national and international level simultaneously shows the scale, breadth and extensive time horizon of reforms and potential problems with their implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report, IMF, Washington, D.C. 2003.
 2. Declaration ofG-7 Finance Ministers and Central Bank Governors, Group of Seven, Washington, D.C. 1998, http://www.imf.org/external/np/g7/103098dc.htm.
 3. Eichengreen B., International Monetary Arrangements for the 21st Century, Brookings Institutions, Washington, D.C. 1994.
 4. Exchange Rate Volatility and World Trade, IMF, Washington, D.C. 1984.
 5. Feldstein M., Refocusing the IMF, "Foreign Affairs" 1998, March/April.
 6. Fischer S., Exchange Rate Regimes: Is the Biopolar View Correct?, "Journal of Economic Perspectives" 2001, vol. 15, nr 2.
 7. Frankel J., No Single Currency is Right for All Countries or at All Times, "NBER Working Paper" 1999, nr 7338.
 8. Goldstein M., Safeguarding Prosperity in a Global Financial System: The Future of International Financial Architecture, Institute for International Economics, Washington, D.C. 1999.
 9. International Standards and Codes to Strenghten Financial Systems, "Financial Stability Forum" 2001, April.
 10. Kowalewski P., Międzynarodowy system walutowy a Unia Gospodarcza i Walutowa, "Bank i Kredyt" 2001, nr 4.
 11. Lutkowski K., Mechanizm kryzysów walutowych w świetle ostatnich zakłóceń na międzynarodowych rynkach finansowych, Referat na konferencje "Kryzys finansowy na rynkach wschodzących", Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa, 6.11.1998.
 12. Matecki W., SJawiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 13. Obstfeld M., Rogoff K., The Mirage of Fixed Exchange Rates, "Journal of Economic Perspectives" 1995, vol. 9, nr 4.
 14. Report of the Working Group on International Financial Crises, Group of 22, Washington, D.C. 1998.
 15. Resolving Sovereign Liquidity Crises, Group of 10, Washington, D.C. 1996.
 16. Salvatore D., International Monetary and Financial Arrangements: Present and Future, "Open Economies Review" 1998, vol. 9, nr l.
 17. Summers L., Testimony before the Senate Foreign Relations Subcommittee on International Economic Policy and Export! Trade Promotion, U.S. Senate, 106th Congress, 1st Session, 27.01.1999.
 18. The Design of the Sovereign Debt Restructuring Mechanism - Further Consideration, IMF, 27.11.2002, www.imf.org/external/np./pdr/sdrm/2002/l 12702.htm.
 19. Williamson J., Exchange Rate Regimes for Emerging Markets: Reviving the Intermediate Option, HE, Washington, D.C. 2000.
 20. Williamson J., Target Zones and the Management of the Dollar, "Brooking Papers on Economic Activity" 1986, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu