BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miklaszewski Stanisław (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Próba bilansu dokonań i przyszłość CEFTA w świetle rozszerzenia Unii Europejskiej
The Accomplishments and Future of CEFTA in the Light of European Union Enlargement
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 695, s. 5-21, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wymiana handlowa, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Trade exchange, International economic relations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Unia Europejska (UE)
Central European Free Trade Agreement (CEFTA), European Union (EU)
Abstrakt
Omówiono realizację podstawowych celów CEFTA. Przedstawiono funkcjonowanie CEFTA w składzie ograniczonym do trzech krajów i zagadnienie rozkładu korzyści. Przybliżono perspektywy dalszego funkcjonowania CEFTA i możliwości rozszerzenia Układu na inne państwa.

CEFTA, created in 1992, may soon fade into history given that five signatory countries to the Agreement became European Union members on 1 May 2004. It is therefore high time to evaluate the accomplishments and shortcomings of its operations to date. The author also sets out possible scenarios for the future of CEFTA, given that it is not entirely certain that the Agreement will be terminated. The five Balkan countries that are striving towards EU accession may employ the proven mechanisms of CEFTA in order to intensify their trade relations and thereby to prove their maturity for significantly closer relations with the European Communities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 2000, Monitor Integracji Europejskiej, UKIE, Warszawa 1997.
 2. CAMSTAT, "Statistical Bulletin" 2003, nr l.
 3. Direction of Trade. Statistics Yearbook, IMF, Washington 1996, 2002, 2003.
 4. Dziennik Urzędowy RP z 8.12.1994.
 5. Economic Forecasts for the Candidate Countries, Brussels, April 2003.
 6. Gwiazda A., Regionalna współpraca gospodarcza w Europie Środkowej, "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 11.
 7. Kontynuacja rozszerzenia, Monitor Integracji Europejskiej, UKIE, Warszawa, listopad 2003.
 8. Miklaszewski S., Unia Europejska a interesy krajów Grupy Wyszehradzkiej, PAN, Kraków 1997.
 9. Miklaszewski S., Wybrane zagadnienia teorii unii celnej. Studia z historii myśli społeczno-ekonomicznej, Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe, nr 26, AE w Krakowie, Kraków 1978.
 10. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji BIZ w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 144, Kraków 2001.
 11. "Statistics in Focus. Economy and Finance", z lat 2000-2003.
 12. "Statistics in Focus. External Trade" 2003, nr 4.
 13. "Statistics in Focus. General Statistics", z lat 2002-2003.
 14. "Statistics in Focus. Population and Social Condition" 2003, nr 18.
 15. Statistical Yearbook on Candidate Countries 1997-2001, Luxembourg 2003.
 16. Strategy Paper and Report of the European Commission on the Process towards Accession by Bulgaria, Romania and Turkey, Brussels, November 2003.
 17. Umowy o wolnym handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej, IKCHZ, Warszawa, kwiecień 1995. "Wspólnoty Europejskie", wybrane numery z 2003 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu