BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyduch Justyna (Wydział Finansów)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i emisji zanieczyszczeń w Polsce
Regional Differentiation of Socio-economic Development and Pollution Emissions in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 708, s. 21-35
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Środowisko przyrodnicze, Produkt krajowy brutto (PKB), Emisja zanieczyszczeń
Regional development, Natural environment, Gross domestic product (GDP), Pollution emission
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest zbadanie regionalnego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego mierzonego za pomocą wielkości produktu krajowego brutto. Przeprowadzono również ocenę zróżnicowania negatywnego wpływu działalności gospodarczej na jakość środowiska przyrodniczego w poszczególnych województwach Polski.

In this article, the author analyses the regional differentiation of socio-economic development (measured using GDP) and differentiation in the negative impact of economic activities on the quality of the natural environment (measured using dust, gas and wastewater emission levels) in individual voivodships in 1995-2003. The differentiation among voivodships is greater in terms of the negative impact of business activities on the quality of the natural environment than in terms of the GDP per capita. A favourable situation arises when the average annual growth rate of the GDP is positive and the emissions of air pollutants are falling in individual regions. Only in a few voivodships is the average annual rate of gas emissions and sewage discharge positive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu