BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kultys Henryk, Małecki Piotr P. (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ocena opłacalności realizacji "Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa"
Evaluation of the Profitability of Implementing "The Waste Segregation Programme for the City of Krakow"
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 708, s. 81-95, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Korzyści ekologiczne, Koszty ochrony środowiska
Commercial wastes, Ecological benefits, Environmental protection costs
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny efektywności ekonomicznej "Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa" w skali mikro. Ocenę przeprowadzono na podstawie analizy korzyści i kosztów (Benefit/Cost/Analysis).

In this article, the authors evaluate "The Waste Segregation Programme for the City of Krakow", operating since 1995. The Programme involves the selective collection and management of some municipal solid waste, used as a secondary raw material. This includes: used paper, glass (white and coloured), metal and some plastic bottles. The authors identify and evaluate an array of costs and benefits related to the implementation of this programme. They also present an evaluation of the programme's profitability using cost-benefit analysis. Calculation procedures used in the evaluation include modified (for the cost-benefit analysis) net present value (NPV) and benefit--cost ratio (BCR). The calculations showed the economic effectiveness of the analysed programme to be relatively high. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Górka K., Ekonomiczne aspekty gospodarowania odpadami przemysłowymi i komunalnymi [w:] Techniczne i ekonomiczne problemy gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi, Materiały konferencyjne, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", Kraków 1997, nr 21.
  2. Kasiewicz S., Rogowski W., Metody określania stopy dyskonta w inwestycyjnych przedsięwzięciach społecznych [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a Strategia Lizbońska, Materiały konferencyjne, Uniwersytet Gdański, Gdańsk-Sztokholm 2004.
  3. Małecki P. R, Straty ekologiczne powodowane zasoleniem Wisły w regionie krakowskim, praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków 2002.
  4. Sprawozdania z "Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa' za lata 1995-2003, MPO Sp. z O.O., Kraków 1996-2004.
  5. Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej, Zlecenie MS-NFOŚiGW, AE w Krakowie, Kraków 2001.
  6. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu