BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiek Ksymena (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zakres pojęcia "szkoda ekologiczna" w ubezpieczeniach ekologicznych
The Scope of the Term "Environmental Damage" in Environmental Insurance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 708, s. 97-107, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Straty ekologiczne, Ubezpieczenia ekologiczne, Prawo ochrony środowiska
Environmental losses, Ecological insurance, Environmental law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest usystematyzowanie definicji w zakresie strat i szkód ekologicznych w kontekście prawa oraz w odniesieniu jednej z konwencji regulujących zagadnienia odpowiedzialności w ochronie środowiska.

Due to the specificity of environmental insurance, it is not possible simply to apply exactly the same mechanisms and definitions as in traditional insurance. The natural environment is not subject to direct market valuation and, therefore, it is not easy to define the range of environmental damages, losses, perpetrators and even injured parties. Basic concepts from the insurance field need to be made more specific if they are to be used to refer to environmental resources and damages caused by human economic activity. In this paper, the author introduces the most important definitions of the term "environmental damage" appearing in Polish legal and economic literature, and also presents the definition used in European Council Conventions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, T. Żylicz (red. nauk. wydania polskiego), Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 2. Environmental Risks and Insurance, Policy Issues in Insurance, No 6, OECD 2003.
 3. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 4. Fiedor B., Graczyk A., Odpowiedzialność i ubezpieczenia ekologiczne [w:] Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, red. S. Czaja, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" 2002, nr 29.
 5. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska, PWE, Warszawa 2001. Katner W.J., Konwencja (nr 150) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działalnością niebezpieczną dla środowiska a prawo polskie [w:] Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 2: Prawo cywilne, red. M. Safjan, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.
 6. Maśniak D., Ubezpieczenia ekologiczne, Zakamycze, Kraków 2003.
 7. Podstawy ubezpieczeń, red. J. Monkiewicz, t. 2: Produkty, Poltext, Warszawa 2001.
 8. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa 2000.
 9. Tekst konwencji nr 150 o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działalnością niebezpieczną dla środowiska [w:] Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 2: Prawo cywilne, red. M. Safjan, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.
 10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 11. Wierzbowski B., Rakoczy B., Podstawy prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Ncxis, Warszawa 2004.
 12. Żylicz T., Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu