BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golik Danuta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Teneta-Płotkowiak Jolanta (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa małopolskiego)
The Development of the Cooperative Movement in Rural Areas (Based on the Example of the Małopolskie Voivodship)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 709, s. 107-124
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja rolnictwa, Rozwój spółdzielczości, Wieś
Agricultural restructuring, Development of cooperatives, Village
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule, na przykładzie województwa małopolskiego, podjęto próbę określenia znaczenia spółdzielczości w badanym regionie, wskazano również rolę, jaką powinna odgrywać spółdzielczość w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Analiza została przeprowadzona na przykładzie czterech form spółdzielczości: banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), spółdzielni mleczarskich, spółdzielni pracy oraz grup producenckich.

In this article, the authors discuss the role of cooperatives in the process of restructuring rural areas in Poland. Based on the example of the Małopolskie Voivodship, the authors present the development of selected forms of cooperatives and their importance for the development of rural areas. In the article, the authors point to the need for development of the cooperative movement as a key factor in the diverse development of rural areas in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodziński M., Dylematy rozwoju spółdzielczości w Polsce, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1999.
 2. Cieślik J., Krasnodębski A., Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna w wybranych spółdzielniach województwa małopolskiego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 941, Wrocław 2002.
 3. Grzegorczyk W., Zyski z konsolidacji, "Rzeczpospolita" z 2 czerwca 2003 r., Raport: Świat pieniądza, Wyniki instytucji finansowych za 2002 rok.
 4. Kobielska Z., Silna grupa z perspektywami, "Boss Rolnictwo" 2003, nr 38.
 5. Kozmana M., Tylko setka pokonała przeszkody, "Rzeczpospolita" 2004, nr 198.
 6. Krysińska M., Miejsce i znaczenie spółdzielni w gospodarce, "Kurier Spółdzielczy" 2003, nr 3.
 7. Lider Małopolski 2003, "Wspólnota Małopolska" 2004, nr 18.
 8. Materiały wewnętrzne Krakowskiego Banku Spółdzielczego za 2004 r.
 9. Morawiecka A., Kolejny udany rok, "Rzeczpospolita" z 3 VI 2004 r., Raport: Świat pieniądza, Wyniki instytucji finansowych za 2003 rok.
 10. Myczkowska A., Zamiast do banku, Rzeczpospolita" 2004, nr 42 oraz materiały wewnętrzne SKOK.
 11. Największe spółdzielnie pracy w 2002 roku, "Kurier Spółdzielczy" 2003, nr 16.
 12. Polski sektor mleczarski w przededniu akcesji z Unią Europejską, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 10.
 13. Polskie mleko tuż przed Unią, II edycja rankingu zakładów mleczarskich tygodnika "Boss Rolnictwo", "Boss Rolnictwo" 2003, nr 39.
 14. Pomoc finansowa dla grup producentów rolnych, "Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" 2004, nr 9.
 15. Różycka-Krzepkowska D., Trzy tysiące dostawców, jedna OSM, "Kurier Spółdzielczy" 2003, nr 11.
 16. Różycka-Krzepkowska D., Z Muszynianką w świat, "Kurier Spółdzielczy" 2003, nr 10.
 17. Siła spółdzielczości rolniczej w Unii Europejskiej, "Kurier Spółdzielczy" 2004, nr 2.
 18. Smoleński Z., Przeobrażenia mleczarstwa w Polsce, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2002, nr 6.
 19. "Spółdzielców pracy portret własny", "Kurier Spółdzielczy" 2003, nr 19.
 20. Ustawa z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 88, poz. 983 oraz z 2003 r., nr 229, poz. 2273.
 21. Wspieranie grup producentów rolnych, "Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" 2004, nr 1-3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu