BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeć Jacek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Audyt personalny w organizacji opartej na wiedzy
A Personnel Audit in a Knowledge-based Organisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 711, s. 35-45, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Audyt personalny, Organizacje uczące się, Zarządzanie wiedzą
Personal audit, Learning organisations, Knowledge management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W istniejących organizacjach coraz częściej podkreśla się, że wiedza i doświadczenie to nadrzędne produkty nowoczesnej firmy. W artykule przedstawiono co należy robić aby sprawnie przeprowadzić audyt personalny i jak powinien on przebiegać w organizacji opartej na wiedzy.

This article presents the qualities a company should possess to survive and develop in a turbulent (economic) environment. It then considers how knowledge can be a source of competitive advantage. The article also provides the qualities that characterize organisations supported by knowledge as well as how to effectively manage knowledge. In the last part of the article the results of a personnel audit are presented, particularly concerning how an organization based on knowledge ought to be run. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak [2004], Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Antykwa, Warszawa-Kluczbork.
 2. Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D. [2002], Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Borowiecki R. [2003], Wymóg permanentnej restrukturyzacji a „gospodarka oparta na wiedzy", Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 618, Kraków.
 4. Bramham J. [2004], Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Bratton J., Gold J. [2003], Human Resource Management, Theory and Practice, Polgrave Macmillan, New York.
 6. Filipowicz G. [2004], Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 7. Fryczyńska M., [2003], Pracownicy wiedzy - nowe wyzwanie zarządzania organizacjami, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr l.
 8. Gableta M. [2003], Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Grudzewski W., Hejduk I. [2004a], Systemy zarządzania wiedzą - nowy paradygmat czy wyzwanie [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, fikcja i rzeczywistość, red. I.K. Hejduk, Inst. OiZwP „Orgmasz", Warszawa.
 10. Grudzewski W., Hejduk I.K. [2004b], Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 11. Hargreaves D. [2000], Produkcja, przestanie i użycie wiedzy w różnych sektorach [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie uczącym się, OECD.
 12. Karpowicz E. [2003], Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B.Wawrzyniak, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
 13. Kozioł L. [2002], Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 14. Ludwiczyński A. [2000], Metody wspomagające strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi [w:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Ludwiczyński, PFPK, Warszawa.
 15. Masłyk-Musiał E. [2003], Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Miczyńska-Kowalska M. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach społeczeństwa wiedzy [w:] Organizacje przyszłości, szansę i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, red. L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik, Poldex, Kraków.
 17. Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków.
 18. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. [2002], Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa.
 19. Nestorowicz P. [2000], Organizacja oparta na wiedzy. Koncepcja oraz warunki zastosowania w polskich przedsiębiorstwach [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa.
 20. Płoszajski P. [1998], Organizacja przyszłości: przerażony kameleon [w:] Menedżer u progu XXI wieku, red. S. Borkowska, P. Bohdziewicz, Wydawnictwo WSH-E, Łódź.
 21. Pocztowski А. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 22. Pocztowski A., Potoczek N. [2000], Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie personelem dziś i jutro, red. Z. Janowska, Absolwent, Łódź.
 23. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny [2001], red. M. Bratnicki, J. Strużyna, PN AE w Katowicach, Katowice.
 24. Rokita J. [2003], Organizacja ucząca się, PN AE w Katowicach, Katowice.
 25. Rybak M. [2003], Budowanie potencjału konkurencyjności [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa.
 26. Sapeta T. [2004], Audyt personalny w kreowaniu przedsiębiorczości pracowników [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa.
 27. Sekuta Z. [2000], Controlling personalny cz. 2. Strategie personalne, zadania i narzędzia controllingu personalnego, TNOiK, Bydgoszcz.
 28. Sekuta Z. [2001], Planowanie zatrudnienia. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 29. Szaban J. [2003], Przedsiębiorstwo inteligentne - główny aktor w budowaniu GOW [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu