BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowarczyk Jarosław (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Partycypacja pracownicza i jej klasyfikacja
Worker Participation and Its Classification
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 711, s. 63-75, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie partycypacyjne, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Human Resources Management (HRM), Participative management, Personnel participation in management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części opracowania zaprezentowano definicję i istotę partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Następnie przedstawiono klasyfikację typów partycypacji w zarządzaniu. W ostatniej części omówiono metody i formy partycypacji.

This article presents the characteristics of and an attempt to classify worker participation in the management of companies. Worker participation is a phenomenon typical of contemporary management. Ever more frequently the knowledge, creativity and skills of executive employees, especially those involved in teamwork, are being used in the management process. Employee participation in management significantly changes internal organizational relationships, accentuating partnerships and the negotiating of goals and decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Bańka A. [2000], Psychologia organizacji [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk.
 3. Borkowska S. [1997], Negocjacje zbiorowe, PWE, Warszawa.
 4. Gach D., Mikuła B., Potocki A. [2000], Niektóre metody zespolowego zarządzania jakością, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 534, Kraków.
 5. Gilejko L., Towalski R. [2002], Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Poltext, Warszawa.
 6. Jacukowicz Z. [1999], Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa.
 7. Janowska Z. [2002], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 8. Kabaj M. [1999], Partycypacyjny system wynagrodzeń i motywacji do wzrostu produktywności (w warunkach integracji Polski z UE) [w:] Produktywność. Konkurencyjność. Integracja, t. XI, red. J. Jagas, Uniwersytet Opolski, Opole.
 9. Kisilowska H. [1998], Partycypacja pracownicza w polskim przedsiębiorstwie w aspekcie integracji europejskiej. Zagadnienia prawne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 10. Mały słownik języka polskiego [1993], red. S. Skorupko, H. Auderska, Z. Łempicka, wyd. IX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Mączyński J. [1996], Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 12. McKenna E., Beech N. [1997], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner i Ska, Warszawa.
 13. Mendel T. [2001 a], Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, AE w Poznaniu, Poznań.
 14. Mendel T. [2001b], Argumenty przemawiające za partycypacją pracowniczą [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Mikuła B., Potocki A. [1997], Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 16. Mikuła B., Potocki A. [1998], Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, AE w Krakowie, Kraków.
 17. Mikuła B. [2001], Diagnozowanie stopnia partycypacji bezpośredniej pracowników, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 534, Kraków.
 18. Sagie A, Aycan Z. [2003], A Cross-cultural Analysis of Participative Decision-making in Organizations, „Human Relations", vol. 56, nr 4, New York.
 19. Słownik katolickiej nauki społecznej [1993], red. ks. W. Piwowarski, Instytut Wydawniczy PAX, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra", Warszawa.
 20. Słownik wyrazów obcych PWN [2002], red. E. Soból, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Stabryła A. [1996], Zarządzanie rozwojem firmy, AE w Krakowie, Kraków.
 22. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr. [1997], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 23. Wratny J. [1993], Partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Studia i Materiały, z. 7, Warszawa.
 24. Wratny J. [2002], Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu