BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego
Review of the Theoretical Concepts of Corporate Governance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 700, s. 47-62, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Korporacje, Ład korporacyjny
Corporation, Corporate governance
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy dokonano przeglądu podstawowych koncepcji teoretycznych nadzoru korporacyjnego oraz przeprowadzono wstępną analizę związków pomiędzy tymi koncepcjami a podejściem normatywnym (prawnym i regulacyjnym).

The theory of incomplete contracts and the concepts that refer to it - agency theory, the legal-economic approach and the approach aimed at preventing abuses of control (supervision) - constitute the theoretical basis for deliberations on corporate governance. In all of these approaches, the importance of the relationships between economic mechanisms and legal instruments are emphasised. Relationships between theoretical concepts of corporate governance and the normative approach encompassing the legal approach and the regulatory approach are, on the other hand, insufficiently taken into account either in economic practice or in theoretical works published in Poland. The purpose of this article is to review the basic theoretical concepts of corporate governance as well as to conduct an initial analysis of the relationships between these concepts and normative approaches - the legal approach and the regulatory approach. As an illustration of these relationships, the author presents selected examples of the regulatory problems that arise in corporate governance systems in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Berle A.A., jr., Means G.G. [1932], The Modern Corporation and Private Property, Mac-mil Ian, New York.
 2. Black W. [2003], Reexamining the Law-and-Economic s Theory of Corporate Governance, „Challenge", vol. 46, nr 2.
 3. Bossak J., Zalega K. [2001], Efektywność corporate governance a kierunki rozwoju rynku kapitałowego Polsce, „Organizacja i Kierowanie", nr 4 (106).
 4. Brycki G. [2003], Niechętni niezależnym radom, „Rzeczpospolita", nr 156.
 5. Coase R. [1937], The Nature of the Firm, „Economica", vol. 4.
 6. Easterbrook F.H., Fischel D.R. [1991], The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
 7. Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka [2002], S. Rudolf, T. Janusz, D. Stos, P. Urbanek, PWE, Warszawa.
 8. Hart O., Moore J. [1988], Incomplete Contracts and Renegotiation, „Econometrica", vol. 56, nr 4.
 9. Hart O. [ 1995], Firms, Contracts, and Financial Structure, Clarendon Press, Oxford.
 10. Jensen M.C., Meckling W.H. [1976], Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics", vol. 3.
 11. Jerzemowska M. [2002], Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 12. Jerzemowska M., Nogalski В. [2000], Corporate Governance in Polish Holdings. In Search of Effective Corporate Governance, Management Studies Center, Warszawa.
 13. Jessop B. [2006], Governance and Metagovernance: On Reflexivity, Requisite Variety, and Requisite Irony, Department of Sociology, Lancaster University, http://www.lancs. ac.uk/fss/sociology/papers/jessop-governance-and-metagovernance.pdf, 4.05.2006.
 14. Koładkiewicz I. [2001], Nadzór korporacyjny w Polsce. Pierwsze doświadczenia, „Organizacja i Kierowanie", nr 3 (105).
 15. Koładkiewicz 1. [2002], Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 16. Law and Finance [19981, R- La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R.W. Vishny, „Journal of Political Economy", vol. 106, nr 6.
 17. Legal Determinants of External Finance [1997], R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R.W. Vishny, „Journal of Finance", vol. 52, nr 3.
 18. Leydesdorff L. [2001], A Sociological Theory of Communication. The Self-Organization of the Knowledge-Based Society, Universal Publishers/uPUBLISHCOM, USA.
 19. Mesjasz C. [1998], Corporate Governance. Nadzór nad przedsiębiorstwem czy „władanie korporacyjne"?, „Przegląd Organizacji", nr 11.
 20. Mesjasz C. [2000], Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem i przedsiębiorstwem, Seria Specjalna: Monografie, nr 142, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 21. Mikosz A. [2002], Porównanie i ocena polskich projektów kodeksów „corporate governance", Weil, Gotshal & Manges, Warszawa.
 22. Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Zarządzanie nową strukturą [1998], B. Wawrzyniak, I. Koładkiewicz, J. Solarz, M. Trocki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Pistor K. [2000], Patterns of Legal Change: Shareholder and Creditor Rights in Transition Economics, „EBRD Working Paper", nr 49.
 24. Pistor K., Raiser M., Geifer S. [2000], Law and Finance in Transition Economies, „EBRD Working Paper", nr 48.
 25. Principles of Corporate Governance [1999], OECD, Paris.
 26. Shleifer A., Vishny R. [1997], A Survey of Corporate Governance, „Journal of Finance", vol. 52, nr 2.
 27. Tamowicz P., Dzierżanowski M. [2002], Problem pomiaru efektywności nadzoru korporacyjnego: Ratingi nadzoru korporacyjnego, ich charakterystyka, dylematy i użyteczność, „Organizacja i Kierowanie", nr l (107).
 28. Tirole J. [2001], Corporate Governance, „Econometrica", vol. 69, nr 1.
 29. Turnbull S. [2006|, Corporate Governance: Theories, Challenges and Paradigms, Social Science Research Network (SSRN), http://ssrn.com/abstracts221350,4.05.2006.
 30. Weimer J., Pape J.C. [2001], A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, Corporate Governance. International Perspective, vol. 7, nr 2.
 31. Wheeler S., Lewis R.M. [1982], The Organization as Weapon in White Collar Crime, „Michigan Law Review", vol. 80, nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu