BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększania potencjału innowacyjnego firmy
Knowledge Management as a Factor Increasing a Firm's Innovation Potential
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 700, s. 79-94, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Innowacyjność przedsiębiorstw, Procesy innowacyjne, Potencjał innowacyjny
Knowledge management, Enterprise innovation, Innovation processes, Innovation potential
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest pokazanie wiedzy i jej wykorzystania jako czynnika zwiększającego potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa. Przedstawiono model zarządzania wiedzą w procesach innowacyjnych oraz rodzaje innowacji w procesach rozwijania wiedzy. W zakończeniu podano przykład wykorzystania koncepcji zarządzania wiedzą w procesie innowacji produktu na przykładzie firmy informatycznej.

In this article, the author addresses the problems associated with using the concept of knowledge management in innovation processes. The aim of the article is to show knowledge and its use as a factor increasing a firm's innovation potential. The author presents a model of knowledge management in innovation processes as well as types of innovation in knowledge development processes. In the final section, she presents an example of using the concept of knowledge management in the process of product innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J. [2002], Zarządzanie innowacjami a zarządzanie wiedzą -podejście integracyjne, „Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 2. Bogdanienko J. [2002], Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście ustawodawstwa i praktyki Unii Europejskiej [w:] Na progu Unii Europejskiej -szanse dla polskich przedsiębiorstw, pod red. M.K. Nowakowskiego, SGH, Warszawa, nr 450.
 3. Janasz W. [2002], Ewolucja modeli procesu innowacyjnego, „Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 4. Karpowicz E. [2003], Dzielenie się wiedzą jako innowacje społeczne [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, pod red. B. Wawrzyniaka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 5. Koch J., Koch T. [2000], Nauka a innowacje i transfer technologii, Materiały Seminarium ITTech2000 „Innowacje, Transfer, Technologie", Kraków.
 6. Pomykalski A. [2001], Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 7. Probst G., Raub S., Romhardt K. [2002], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Rothwell R. [1994|, Industrial Innovation Succes, Strategy, Trends [w:] The Hanbook of Industrial Innovation, E.M. Wogsan, R. Rothwell, Publ. Ltd, Aldershot-Brookfield.
 9. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A. [2002], Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 10. Sveiby K.E. [2001], What is Knowledge Management?, www.sveiby.com.au/Knowledge-Management.html,b.m.w.
 11. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [2003], pod red. B. Wawrzyniaka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu