BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walas-Trębacz Jolanta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Sposoby wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne
Foreign Market Entry Methods for Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 700, s. 181-198, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wielonarodowe, Rynki międzynarodowe, Zarządzanie międzynarodowe
Multinational enterprise, International market, International management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy omówiono istotę działania przedsiębiorstw wielonarodowych, ich charakter i motywy skłaniające do umiędzynarodowienia działalności. Przedstawiono zalety i wady różnych sposobów wejścia przedsiębiorstwa na rynek międzynarodowy oraz podano przykłady działalności polskich firm na rynkach zagranicznych.

A characteristic trait of the contemporary economy is its internationalisation, which occurring in two fundamental, mutually-linked and complementary forms: International trade and the export and import of capital. The internationalisation of the enterprise is viewed as a source of growth in its competitive strength as well as a source of an expansion of fundamental significance in the present world economy. The purpose of this article is to discuss the actions of an International company, its character and the motives that induce it to enter foreign markets, as well as to present the advantages and disadvantages of various forms of engagement by enterprises in foreign production. In addition, the article contains examples of foreign direct investment conducted by Polish companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki J. [2003], Dobry sygnał przed członkostwem, „Rzeczpospolita", Ekonomia i Rynek, nr 270.
 2. Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych [2000], pod red. M.K. Nowakowskiego, Key Test, Warszawa.
 3. Czupiał J. [1994], Umiędzynarodowienie biznesu i zarządzania, cz. l i 2, PTE, Opole.
 4. Globalizacja. Strategia i zarządzanie [2001], G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purie, Felberg SJA, Warszawa.
 5. Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S. [2001], Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 6. Kay J. [1996], Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 7. Koźmiński A.K. [1999], Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa.
 8. Nowara W., Olszanowska K. [2003], Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 8.
 9. Okrzesik J. [2001], Rynek mebli kuchennych, „Boss - Gospodarka", nr 43.
 10. Okrzesik J. [2002a], Dystrybucja mebli, „Boss - Gospodarka", nr 2.
 11. Okrzesik J. [2002b], Śnieżka S.A., „Boss - Gospodarka", nr 10.
 12. Pangsy-Kania S. [1998], Polskie inwestycje bezpośrednie na obszarze Wspólnoty u progu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 801.
 13. Pierścionek Z. [2003], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna [1994], pod red, T. Gołębiowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Robinson R.D. [1984], Internationalization of Business. An Introduction, Dryden Press, New York.
 16. Rymarczyk J. [1996], Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 17. Zarządzanie firmą w gospodarce rynkowej [2002], pod red. J. Czupiała, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu