BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Panek Robert
Tytuł
Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej
Supporting the Small and Medium Enterprise Sector in Poland and the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 700, s. 247-264, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Pomoc regionalna UE
Small business, Institutional support of entrepreneurship, Subsidies granted to enteprises, EU regional aid
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu omówiono istotę i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w rozwoju gospodarczym kraju. Przedstawiono główne metody wspierania sektora MSP oraz scharakteryzowano instytucje wspomagające rozwój tego sektora. W zakończeniu omówiono formy pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w wybranych krajach Unii Europejskiej.

In this article, the authors present the essence and significance of small and medium-sized enterprises in the economic development of Poland; they review the main groups of methods for supporting the SME sector, i.e., actions taken within the framework of the socio-economic order as well as emergency, interventionist actions. Furthermore, the authors characterise the financial - banking and non-banking - institutions that support the development of this sector and review the scope of this assistance. They describe the products of these institutions and conclude that the variety of financing sources unfortunately does not go hand-in-hand with the amount of funds allocated to assist SMEs. The second part of the article contains a description of various forms of assistance to small and medium-sized enterprises in selected European Union countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ekonomika i zarządzanie małą firmą [2001], pod red. B. Piaseckiego, PWN, Warszawa—Lodź.
 2. Jankiewicz J. [2002], Wspieranie innowacyjności przez Unię Europejską, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 3. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 1999-2000 [2001 ], pod red. W. Dzierżanowskiego i M. Stachowiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 4. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2000-2001 |2002], pod red. W. Dzierżanowskiego i A. Tokaj-Krzewskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 5. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2001-2002 [2003], pod red. A. Rybińskiej i A. Tokaj-Krzewskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 6. Schuttenbach L. [2000], Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
 7. Skowronek-Mielczarek A. [2003], Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Stan sektora MSP w Polsce. Raport za lata 1995-1996 [1997], pod red. G. Gęsickiej, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
 9. Surdej A. [2000], Polityka państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw we Włoszech, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
 10. Ulman M. [2002], Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw ze środków funduszy pożyczkowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 11. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez. MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej [2001], pod red. B. Piaseckiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu