BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Adam (xxx)
Tytuł
Model kluczowych kompetencji jako instrument rozwoju firmy
A Model of Key Competencies as a Development Instrument of the Firm
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 700, s. 265-280, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa, Kompetencje
Enterprise development, Enterprise effectiveness, Competences
Uwagi
summ.
Abstrakt
"Nurt zasobowy stanowi jeden z najnowszych sposobów podejścia do problematyki rozwoju przedsiębiorstwa." W artykule dokonano charakterystyki głównych koncepcji szkoły zasobowej, dotyczących kompetencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Zaprezentowano również metodologię kształtowania efektywności przedsiębiorstwa.

Building an enterprise's key competencies is the philosophy of making development decisions through the prism of the Corporation's strengths. Key here is the question what abilities and resources should the firm develop in order that a short-term competitive advantage be strengthened and transformed into a long-term trend? This theory has been very popular since the beginning of the I990s both as a theory and in management practice; unfortunately, its methodological framework is still not fully uniform, which may lead to confusion as to the essence of this idea. It is possible to respond to the question "what exactly arę key competencies?" in a few ways that do no necessarily overlap. The main purpose of this article is to conduct a classification of the leading approaches of the resource school, clarify differences in terminology, and present a way to develop the competitiveness of a firm. The various parts of the work focus on such issues as: circumstances of the emergence and development of the key competency concept, evolution of the theory, description of the concept of organisational development, and the procedure for creating a firm's competencies. The article sheds light on the opportunities and barriers associated with the resource philosophy of competition and attributes its assumptions to classical strategy. It indirectly indicates for which type of enterprise is recommended the resource method of strategy development and for which is recommended the traditional method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M. [2000], Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 2. Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. Famielec J. [1997], Strategie rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 4. Garrette B., Dussauge P. [1996], Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa.
 5. Godziszewski B. [2003], Zdolność polskich przedsiębiorstw do konkurowania w świetle zasobowej teorii firmy [w:] Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarowania z otoczeniem. Relacje z otoczeniem, pod red. P. Rutki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 6. Gulski B. [2003], Ocena zasobów przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4.
 7. Hamel G., Prahalad C. [1996], Compending for the Future, Harvard Business School Press, Boston.
 8. Kay J. [1996], Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 9. Lisiecki M. [2003], Metody oceny współczesnych organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 10. Nizard G. [1998], Metamorfozy przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 11. Nowe metody organizacji i zarządzania [1998], pod red. Z. Martyniaka, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 12. Pierścionek Z. [2003], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 13. Porter M. [2001], O konkurencji, PWE, Warszawa.
 14. Roszyk-Kowalewska G. [2003], Metodologia tworzenia kluczowych kompetencji [w:] Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarowania Z otoczeniem. Relacje z otoczeniem, pod red. P. Rutki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 15. Stabryła A. [1996], Zarządzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 16. Strategor [1995], Zarządzanie firmą. Strategia, struktury, tożsamość, PWE, Warszawa.
 17. Stankiewicz M. [2002], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Toruń.
 18. Urbanowska-Sojkin E. [1998], Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu