BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luchter Bogusław (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1977-1998
Changes in Land Use in Kraków, 1977-1998
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 568, s. 91-103
Słowa kluczowe
Użytkowanie ziemi, Planowanie przestrzenne, Gospodarka przestrzenna
Land use, Spatial planning, Spatial economy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Autor opisuje procesy przemian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1977-1998. Zwraca uwagę na zmiany struktury użytkowania ziemi byłych dzielnic administracyjnych Krakowa. Podkreśla, że w latach dziewięćdziesiątych widoczny jest spadek znaczenia własności państwowej na rzecz komunalnej.

The aim of this article is to present changes in land in Kraków during 1977-1998 in the light of data compiled by geodesic offices. The time-frame of the research necessitated the adoption of Poland's former administrative boundaries, created on the basis of the previous administrative changes carried out in the years 1973-1975. These boundaries, although abolished in 1991, are still used as the basis for recording land titles. Aside from spatial comparability, a major role is also played by comparability with regard to the adopted categories, groups and forms of land use. In the period under analysis, the author uses the classification adopted by the Executive Order of the Ministry of Food and Municipal Economy from 1969. It was only in 1999 that the principles contained in the Ordnance of the Ministry of Spatial Economy, Housing and the Food Economy from 1996 were introduced. These principles are different from the former ones, which makes retrospective statistical comparability more difficult. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bromek K., Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego ok. 1960 r., UJ, Zeszyty Naukowe, Kraków 1966, nr 128, Prace Geograficzne z. 14, Prace IG UJ, z. 36.
 2. Bromek K., Zarys rozwoju historycznego i terytorialnego Krakowa, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, PWN, Warszawa-Kraków, 1975, vol. 8.
 3. Górka Z., Monografia geograficzno-ekonomiczna I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa-Śródmieście, Instytut Geografii UJ, Kraków 1973, maszynopis pracy doktorskiej.
 4. Luchter B., Charakterystyczne cechy przemian użytkowania ziemi w strefie przejściowej Krakowa w latach 1983-1994, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1996, nr 470.
 5. Luchter B., Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, AE w Krakowie, Kraków 1987, maszynopis pracy doktorskiej.
 6. Luchter B., Proces przemian użytków rolnych w Krakowie, Zeszyty Naukowe, AE w Krakowie, Kraków 1992, nr 367.
 7. Luchter B., Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, Dokumentacja Geograficzna, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, z. 2/3.
 8. Luchter B., Użytkowanie ziemi w Krakowie po II wojnie światowej, Zeszyty Naukowe, AE w Krakowie, Kraków 1993, nr 395.
 9. Luchter B., Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle planu katastralnego z I poł. XIX w., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1987, nr 251.
 10. Luchter B., Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1983-1992 na przykładzie centralnej części miasta, byłej dzielnicy katastralnej - Śródmieście, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1994, nr 422.
 11. Luchter B., Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1922-1995), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1997, nr 483.
 12. Mydel R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, PAN, Ossolineum, Kraków-Wrocław, 1979.
 13. Mydel R., Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej, Secesja, Kraków 1994.
 14. Wykaz publikacji prof. dra hab. J. Kruczały, oprac. J. Wrona, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1997, nr 483.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu