BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czermińska Małgorzata (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Poziom życia ludności Polski i krajów Unii Europejskiej - analiza taksonometryczna
Standards of Living in Poland and European Union States - a Taxonometric Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 556, s. 31-40, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Poziom życia, Materialne warunki życia ludności, Ludność, Analiza taksonomiczna
Living standard, Population's materials living conditions, Population, Taxonomic analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Autorka przeprowadza analizę empiryczną czternastu państw Unii Europejskiej oraz Polski, analizując zmiany standardu życia w tych krajach w latach 1970-1992. Klasyfikuje kraje w zależności od warunków życia oraz wyróżnia grupy państw charakteryzujących się podobnym poziomem rozwoju społecznego.

This empirical analysis covers fourteen countries of the European Union and Poland - a total of fifteen countries. The author analyses changes in living standards in these countries in the years 1970-92. To this end, she uses 10 partial indicators representing the most important elements of living standards, such as: housing, social security, health, education, culture and communications. In her research, the author employs a number of taxonometric methods, such as: the development model method and division methods, in particular the k-means method. The author classifies countries in terms of the living standards they have achieved and distinguishes groups of countries characterised by similar levels of social development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Bywalec C., Wydymus S., Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami EWG, "Ekonomista" 1992, nr 5-6.
  2. Golinowska S., Wskaźniki społeczne do analizy i oceny przebiegu procesów społeczno-gospodarczych, "Wiadomości Statystyczne" 1991, nr 1.
  3. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
  4. Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, PWN, Warszawa 1988.
  5. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  6. Towards a System of Social and Demographic Statistics, prepared by R. Stone, UN Secretariat ST/STAT.68, New York 1973.
  7. Tyszka A., Uwagi o potocznym i teoretycznym pojmowaniu dobrobytu [w:] Z problematyki postępu i regresu, Ossolineum, Wrocław 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu