BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trąbka Jan (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kryteria wyboru systemu informatycznego rachunkowości finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie
Criteria of Selection of Accounting Information in Small and Medium Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 569, s. 97-115, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rozrachunek wewnętrzny w przedsiębiorstwie, Budżetowanie, Zakładowy plan kont, Informatyczne systemy rachunkowości
Internal account in enterprise, Budgeting, Company chart of accounts, Information system of accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na najważniejszym elemencie pakietu finansowego przedsiębiorstwa, a mianowicie systemie finansowo-księgowym (w dalszej części określanym skrótem system FK), obsługującym księgę główną, rejestry VAT oraz rozrachunki z kontrahentami. Pierwsza część artykułu zawiera charakterystykę parametrów, na które należy zwrócić uwagę porównując systemy finansowo-księgowe różnych producentów. Wśród parametrów zarysuje się wyraźny podział. Po pierwsze wskazać można parametry, które wynikają z analizy Ustawy o rachunkowości - stanowiącej dla systemów finansowo- -księgowych "konstytucję" działania. Drugą grupę kryteriów stanowią propozycje autora będące efektem doświadczeń związanych z zakupem oraz wdrożeniami pakietów finansowo- księgowych. Artykuł zamyka propozycja syntetycznego wskaźnika wyboru, który może w istotny sposób wspomagać proces podjęcia decyzji o wdrożeniu jednego z kilku rozpatrywanych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the financial-accounting system which is the most important element of financial information system in a company and keeps general ledger, VAT registers and clearings. The first part of the article discusses the set of parameters that should be taken into consideration when several financial-accounting systems are compared. This set has been divided into two parts. First part includes parameters related to the act of accountancy, which is a "constitution" for financial-accounting systems. Second part consists of parameters proposed by the author and connected with the observation of purchase processes and of systems implementations. Finally the paper presents the proposition of overall selection factor that can significantly support the decision process concerning the implementation of one of solutions under consideration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Chodak G. [1999], Metodologia porównania programów gospodarki magazynowej dla małych i średnich firm, Informatyka, nr 11.
  2. Dziedziczak I. [1998], Atrybuty wiarygodności systemów informatycznych wspierających prowadzenie ksiąg rachunkowych, "Informatyka", nr 1.
  3. Komputer w firmie, "Przegląd Programów Finansowo-Księgowych" 1998, nr 2.
  4. Oprogramowanie dla małej i średniej firmy, Raport [1999], "Computerworld", październik.
  5. Ustawa o rachunkowości [1998], Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn.zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu