BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja Izabela (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Żur Agnieszka (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Sektor prywatny w Polsce (ogólna charakterystyka za lata 1990-1998)
The Private Sector in Poland (General Characteristics in the Years 1990-98)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 577, s. 5-26, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Sektor prywatny w gospodarce, Przedsiębiorstwo prywatne, Inwestycje przedsiębiorstw prywatnych, Sektorowa struktura zatrudnienia, Wskaźniki ekonomiczne
Private sector in economy, Private enterprise, Private enterprises investments, Sectoral structure of employment, Economic indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono rolę i znaczenie sektora prywatnego w Polsce w latach 1990-1998. Opisano rozwój przedsiębiorczości, uwzględniając nakłady inwestycyjne i zatrudnienie w okresie transformacji ustrojowej. W podsumowaniu podkreślono znaczącą rolę sektora prywatnego, jego zdolności do rozwijania własnego potencjału i tworzenia nowych miejsc pracy w okresie przemian gospodarczych.

This article provides basic information and statistical data on the development of the private sector in Poland during the systemic transformation. The authors offer a brief description of the conditions shaping the development of private entrepreneurship in Poland during the years under discussion and discuss the influence of the private sector on GDP, its share in total investment outlays, its share in job creation and employment, and its role in the process of shifting employees from state to private enterprises. The authors focus on the process of entrepreneurship, the development of which allowed the private sector to flourish in Poland in the years 1990-98. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Wolny wybór, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1996.
 2. Czaja I., Czynniki rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe, AE w Krakowie, Kraków 1997, nr 473.
 3. Czaja I., Śliwa R., Prawne aspekty prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe, AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 519.
 4. Dąbrowski M., Reforma, rynek, samorząd, PWE, Warszawa 1990.
 5. Małe i średnie przedsiębiorstwa w 1997, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1999.
 6. Mały Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1988-1999.
 7. Mujżel J., Przedsiębiorstwa w procesie transformacji, PAN, Poltext, Warszawa 1997.
 8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-1997, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, GEMINI, Warszawa 1998.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-1998, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, GEMINI, Warszawa 1999.
 10. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1988-1999.
 11. Syntetyczna informacja o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w roku 1996, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1998.
 12. Targalski J., Podstawy przedsiębiorczości, AE w Krakowie, Kraków 1994.
 13. Upława S., Zmiany ogólnej aktywności gospodarczej, Raport "Gospodarka Polski w procesie transformacji 1996 r.", Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1997.
 14. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Śląsk, Warszawa 1998.
 15. Zienkowski L., Szara gospodarka w Polsce. Rozmiary, przyczyny, konsekwencje, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, kwiecień 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu