BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwińska Anna (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Pacholski Maksymilian (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej
The Privatisation of Economy in the Social Consciousness
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 566, s. 33-46, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Prywatyzacja gospodarki, Badania socjologiczne, Kraje postkomunistyczne
Privatization of the economy, Sociological research, Post-communist countries
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano opis zmian zachodzących w Polsce w poglądach i postawach Polaków w odniesieniu do procesu prywatyzacji gospodarki lat 90-tych. Autorzy odnoszą się do wyników międzynarodowych badań porównawczych dotyczących przemian gospodarczych w krajach postkomunistycznych oraz w wybranych krajach zachodnich m.in. w Wielkiej Brytanii.

This paper describes the changes that have taken place in the views and attitudes of Poles in relation to the privatisation process in the Polish economy in the 1990s. The authors also refer to the results of international comparative research that encompass the economic transformation in both post-communist states and certain Western countries (Great Britain). The authors emphasize the ambivalence of attitudes and opinions in relation to privatisation. Such ambivalence is due to two factors: the impact of socialization and propaganda (optimism, wide-ranging plans, etc.). The second factor concerns citizens' assessments of their own socio-economic status and experiences (fears, hopes). Such opinions and attitudes thus represent a specific product of "privatisation dissonance". In their conclusion, the authors claim that attitudes towards modernization have tended to be moderate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Gardawski J. [1996], Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy wobec tynku i demokracji, PWN, Warszawa.
 2. Grohman J. [1997], Właściciele przeszłości, "Wprost", 21.09.
 3. Karwińska A. [1998], Społeczna percepcja prywatyzacji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych [w:] Ekonomika. Polityka. Świadomość społeczna, pod red. K. Urbana, AE, Kraków.
 4. Kołodko G.W. [1989], Kryzys. Dostosowanie. Rozwój, PWE, Warszawa.
 5. Macieja J. [1997], Państwowe jest groźne, "Gazeta Wyborcza", 29.01.
 6. Majewska T., Trębacz A. [1997], Rozbiór bloku, "Polityka", nr 38.
 7. Marek M. [1996], Sześć lat niemocy, "Polityka", nr 43.
 8. Milbank D. [1995], Brytyjczycy powątpiewają w korzyści płynące z prywatyzacji, "Gazeta Wyborcza", dod. The Wall Street Journal Europe, 13.11.
 9. Pacholski M., Słaboń A. [1997], Słownik pojęć socjologicznych, AE w Krakowie, Kraków.
 10. Pankowska E. [1993], Opinie pracowników o procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 7.
 11. Sadowski Z. [1992], Warianty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych a proces przemian strukturalnych, "Ekonomista", nr 1.
 12. Serwis Informacyjny CBOS nr 4, kwiecień 1992 "Społeczne zainteresowanie akcjami sprywatyzowanych przedsiębiorstw".
 13. Serwis Informacyjny CBOS nr 4, kwiecień 1993, "Stopień akceptacji przemian własnościowych, zainteresowanie kupnem akcji".
 14. Serwis Informacyjny CBOS nr 12, grudzień 1993, "Opinie społeczeństwa na temat prywatyzacji".
 15. Serwis Informacyjny CBOS nr 6, czerwiec 1997, "Prywatyzacja '97".
 16. Surdykowska S.T. [1996], Prywatyzacja, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu