BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czermińska Małgorzata (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Zastosowanie metod taksonomicznych w klasyfikacji krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia poziomu ich rozwoju gospodarczego
The Use of Taxonometric Methods to Classify European Union Countries from the Point of View of their Economic Development
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 575, s. 149-161, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Taksonomia, Metody taksonomiczne, Badanie zjawisk ekonomicznych, Rozwój gospodarczy
Taxonomy, Taxonomic methods, Economic phenomenon research, Economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu autorka wyjaśnia pojęcie, typologię oraz funkcję terminu "taksonomia". Klasyfikuje metody taksonometryczne pokazując w jaki sposób mogą one być wykorzystywane do badań zjawisk społeczno-gospodarczych. Przy pomocy tych metod klasyfikuje kraje Unii Europejskiej z punktu widzenia osiągniętego przez nie poziomu gospodarczego.

In this article, the author classifies taxonometric methods and shows how they can be used to research socio-economic phenomena. In the empirical part of the article, she classifies European Union countries from the point of view of their achieved level of economic development. To this end, she uses selected taxonometric methods, namely the k-average method and the Ward method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 284, seria: "Monografie i Opracowania" nr 23, Wrocław 1984.
 2. Bywalec C., Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie. Kraków 1986, nr 70.
 3. Capra F., Punkt zwrotny, PIW, Warszawa 1989.
 4. Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk gospodarczych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, Kraków 1984, nr 61.
 5. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1980.
 6. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 7. Hartigan J.A., Clustering Algorithms, John Wiley and Sons, New York 1975.
 8. Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, pod red. W. Welfe, PWE, Warszawa 1981.
 9. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na ich poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 10. Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, PWN, Warszawa 1988.
 11. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Instytut Kształcenia Ekonomicznego, PTE - Key Tekst, Warszawa 1993.
 12. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 5, PWN, Warszawa 1995.
 13. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 14. Numeral Taxonomy, pod red. A.J. Cole'a, Academic Press, New York 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu