BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peszko Adam (Wydział Ekonomii)
Tytuł
Uwarunkowania poprawy konkurencyjności spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w latach 1996-1997
Conditions for Improving the Competitiveness of Companies in the National Investment Funds in the Years 1996-97
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 577, s. 99-108, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI), Spółki parterowe, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zarządzanie w procesie zmian
National Investment Funds, Portfolio companies, Restructuring of enterprises, Management under change process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor podejmuje próbę oszacowania zmian w konkurencyjności spółek parterowych podczas pierwszych dwóch lat funkcjonowania programu NFI. Swoje szacunki opiera na ankiecie przeprowadzonej w zakresie prac własnych Wydziału Zarządzania AGH. Pomiary były prowadzone wśród członków rad nadzorczych pięciuset spółek działających wewnątrz struktury Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

National Investment Funds are an instrument of the Mass Privatisation Programme. This is a unique experiment which has been carried out on a relatively large scale as part of the market transformation in Poland. It is not surprising, therefore, that NIFs have been the subject many research studies and academic publications based on such studies. These works have tended to analyse the economic effectiveness of the programme and the extent to which the social and political goals specified under the law on National Investment Funds have been achieved. However, one key criterion for assessing the effectiveness of NIF activities should be trends in the competitiveness of companies included in the Programme. Based on this assumption, the present article attempts to assess changes in the competitiveness of companies during the first two years of the programme. The author's assessment is based on questionnaire surveys initiated and co-ordinated by himself and conducted as part of the work of the Faculty of Management of the Academy of Mining and Metallurgy. The surveys were carried out among members of the supervisory boards of 500 companies functioning within the framework of the NFIs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Zarządzanie nową strukturą, B. Wawrzyniak, I. Kołodkiewicz, J. Solarz, M. Trocki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  2. Peszko A., Wąchol J., Koncepcja oceny metodami matematycznymi procesów restrukturyzacji spółek uczestniczących w programie NFI [w:] Restrukturyzacja w procesie rozwoju przedsiębiorstw, Międzynarodowa konferencja naukowa, AE w Krakowie, TNOiK, Kraków 1996.
  3. Peszko A., Wąchol J., Konkurencyjność i restrukturyzacja spółek parterowych NFI [w:] Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Międzynarodowa konferencja naukowa, AE w Krakowie, TNOiK, PAN, Kraków 1997.
  4. Radziwił M., Powszechne świadectwa udziałowe. Nowe spojrzenie na wycenę, "Gazeta Giełdowa Parkiet" 1997, nr 172.
  5. Typy Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, raport IBnGR, "Prawo i Gospodarka" 22 maja 1997.
  6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. nr 44, poz. 202 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu