BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Benio Marek (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Niedostrzegalna prywatyzacja systemu ubezpieczeń społecznych
The Imperceptible Privatisation of Social Insurance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 714, s. 41-56, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Prywatyzacja
Social insurance, Privatisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę sformułowania tezy, że w latach 90 XX wieku i pierwszych XXI, w dziedzinie zabezpieczenia społecznego następuje zmiana roli państwa, którą można porównać z prywatyzacją zadań publicznych. Znaczna część pracy poświęcona została analizie wybranych rodzajów ryzyka społecznego, ich zakresu i zachodzących w nim zmianach.

This article constitutes an attempt to identify and analyse examples of changes in social insurance law and labour law that confirm the notion of a changing role for the state in ensuring the social security of its citizens. This change involves freeing the state from the direct management of risk and payment of benefits and transferring these tasks to market institutions or to citizens themselves. This notion may be encapsulated in the idea of the imperceptible privatisation of social insurance referred to in the title. The author chose for analysis legislative changes relating to the following risks in the area of social insurance: the risk of unemployment, risk of incapacity to work due to short illness, and risk of incapacity to work due to disability ora work-related accident. The four examples of legislative changes introduced over the last 15 years illustrate the phenomenon of imperceptible privatisation, leading also to the conclusion that limiting the scope of social insurance does not go hand-in-hand with a reduction in insurance contributions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jędrasik-Jankowska I. [2003], Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
  2. Jończyk J. [2001], Prawo zabezpieczenia spolecznego, Zakamycze, Warszawa.
  3. Molenda A. [1997], Pożegnanie KIZ, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych", nr 10
  4. Muszalski W. [2004], Ubezpieczenia społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Savas E. [1999], Prywatyzacja zadań publicznych, PWE, Warszawa.
  6. Twoja emerytura. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności [1997], Biuro Petnomocnika Rządu do spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu