BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichoń Zofia (Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Zasady labelingu żywności według wymagań FDA w Stanach Zjednoczonych
The Principles of Food Labelling According to the Requirements of FDA in the U.S.A.
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 572, s. 7-19, tab., rys., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Etykiety towarowe, Znaki towarowe, Informacyjna funkcja opakowania, Informacja konsumencka, Dodatki funkcjonalne do żywności, Przemysł spożywczy
Commodity science, Food commodities, Labels, Trademarks, Information function of packaging, Consumer information, Functional food additives, Food industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na uregulowania prawne w zakresie labelingu w krajach europejskich, w tym także Polski, bardzo duży wpływ wywarła ustawa The Nutrition Labeling and Education Act (Znakowanie Żywności i Działanie Edukacyjne). W atykule przestawiono pokrótce wymagania dotyczące znakowania żywności w Stanach Zjednoczonych według zaleceń Food and Drug Administration (Urząd do Spraw Żywności i Leków).

The reform of goods labelling originated in the U.S.A. in the years 1989-1990. Then, a list of obligatory notes on food packages, directed to consumers, was made and approved as the Nutrition Labeling and Education Act. It affected considerably the process of international food labelling system unification, in Poland as well. The system of obligatory labelling as regards the nutritive value and other "health claims" on classic food packages got standardized. In the paper detailed requirements in that respect are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bender M.M., Scarbrough F.E., FDA Policy on the Use of Darabases, "Food Technology" 1995, nr 5.
 2. Bender M.M., Scarbrough F.E., Nutrition Labeling. FDA Policy on the Use of Databases, "World of Ingredients" 1995, nr 1/2.
 3. Cichoń M., Cichoń Z., Techniczno-organizacyjne problemy labelingu i przekazywania informacji na opakowaniach jednostkowych, badania statutowe, temat nr 45/IT/8/94/S, AE w Krakowie, Kraków 1994.
 4. Cichoń M., Cichoń Z., Ucherek M., Stan i weryfikacja jakości labelingu na towarach spożywczych. Żywność funkcjonalna, badania statutowe, temat nr 46/KOT/1/95/S, AE w Krakowie, Kraków 1996.
 5. Cichoń M., Cichoń Z., Ucherek M., Wpływ ustawy NLEA (Nutrition Labeling and Education Act - USA) na znakowanie funkcjonalnej żywności w krajach europejskich, badania statutowe, temat nr 74/KOT/5/96/S, AE w Krakowie, Kraków 1996/1997.
 6. Cichoń Z., Aktualny stan informacji towaroznawczej według badań wybranych grup żywności w Polsce [w:] Jakość w gospodarce rynkowej, Materiały z I konferencji naukowej, AE w Krakowie, Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków, 24-25 IX 1998.
 7. Cichoń Z., Badanie aktualnego stanu labelingu na opakowaniach do płynnych przetworów owocowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1999, nr 530.
 8. Cichoń Z., Labeling na opakowaniach do żywności, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1997, nr 487.
 9. Cichoń Z., Nowoczesne opakowalnictwo żywności, Ossolineum, Wrocław 1996.
 10. Degnan F.H., The Food Label and Right-to-Know, "Food and Drug Law Journal" 1997, nr 1.
 11. Foulke J.E., Food Labeling, "FDA Consumer" 1992, nr 1.
 12. Frank W., Hartmann D., Leitfaden für die Erstellung bzw. Aktualisierung von Spirituosenetiketten, "Kleinbrennerei" 1997, nr 3.
 13. Kulakow N., Putting the E into NLEA! "Nutrition Today" 1993, nr 5.
 14. Labuza T.P., Food Technology and Food Law, "Food Technology" 1996, nr 3.
 15. Lewis CJ., Randell A., Scarbrouch F.E., Nutrition Labeling of Foods: Comparison between US Regulations and Codex Guidelines, "Food Control" 1996, nr 6.
 16. McMahon K., Will Pending Health Claims Regulations Consumers to Change Dietary Practices? "Journal of Nutrition Education" 1996, nr 5.
 17. Mermelstein N.H., Medical Foods, "Food Technology" 1992, nr 4.
 18. Mermelstein N.H., Nutrition Labeling in Foodservice, "Food Technology" 1995, nr 4.
 19. Mermelstein N.H., A Regulatory Look Back at 1995, "Food Technology" 1995, nr 12.
 20. Moore RJ., Yetley E.A., Medical Foods. A Regulatory Paradox, "Food Technology" 1997, nr 4.
 21. Nutrition Labeling Handbook, R. Shapiro (ed.), Marcel Dekker, New York-Basel-Hong Kong 1995.
 22. Porter D.V., Health Claims on Food Products: NLEA, "Nutrition Today" 1996, nr 1.
 23. Sikora T., Wymagane informacje na etykietach żywnościowych, "Żywność - Technologia - Jakość" 1994, nr 1.
 24. Silverglade B., The Nutrition Labeling and Education Act: A Public Health Milestone is Now Under Attack, "Journal of Nutrition Education" 1996, nr 5.
 25. Silverman R.S., NLEA: Industrial Perspectives, "Journal of the Association of Food and Drug Officials" 1994, nr 4.
 26. Stauffer J.E., Nutrition Labeling and Education Act, "Cereal Foods World" 1995, nr 2.
 27. Świercz T., Sakowska E., Wymagania dotyczące znakowania żywności w Stanach Zjednoczonych, "Opakowanie" 1995, nr 6.
 28. Tillotson J .E., United States Nitrition Labeling and Education Act od 1990, "Nutrition Reviews" 1991, nr 9.
 29. Tyszkiewicz S., O czym konsument powinien wiedzieć, artykuł dyskusyjny, "Przemysł Spożywczy" 1990, nr 9.
 30. Updates: Dietary Suplements and NLEA, "FDA Consumer" 1993, nr 1.
 31. Wilkening V.L., FDA' s Regulations to Implement the NLEA, "Nutrition Today" 1993, nr 5.
 32. http://foodnet.fic.ca/industry /appi.html
 33. http://foodnet.fic.caltrends/visions/vo13n2c.html
 34. http://freenet.uchsc.edu:70/R15835/news/dfn_health_cdh_bulletins
 35. http://ianrwww.unl.edu/ianr/pubs/nebfacts/nf93-115.htm
 36. http://icakusa.com/healthcaps/labeling.htm
 37. http://ificinfo.health.org/backgmd/bkgr5.htm
 38. http://vm.cfsan fda.gov / ~lrd/qa2.html
 39. http://www.aibonline.org/foodlabl.htm
 40. http://www.allkitchens.com/labeling.htm
 41. http://www.arentfox.com/newslett/food.htm
 42. http://www.fda.gov/bbs/topics/answers/ans00443 .html
 43. http://www.fda.gov/opacom/backgrounders/foodlabel/newlabel.html
 44. http://www.fda.gov/opacom/catalog/teachkit.html
 45. http://www.fda.gov/ora/inspect_ref/igs/nleatxt.html
 46. http://www.fst.rdg.ac.uk/people/ajukesdj/l-label.html
 47. http://www.gmabrands.com/cong/conghome.htm
 48. http://www.mlmlaw.com/library/giudes/fdalfodg&al.htm
 49. Informacja uzyskana na temat labelingu przez pocztę internetową od Lyn Gossens (email: oco@cfsan.fda.gov), pracownika Urzędu do spraw Żywności i Lekarstw w Stanach Zjednoczonych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu