BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krełowska-Kułas Maria (Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Chemiczne zanieczyszczenia żywności
Chemical Food Contaminants
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 572, s. 39-51, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Badanie żywności, Pierwiastki śladowe, Nawozy sztuczne, Toksykologia żywności, Zanieczyszczenie środowiska
Commodity science, Food commodities, Food research, Trace elements, Artificial fertilizer, Food toxicology, Environmental pollution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecnie problem zanieczyszczenia żywności dotyczy całego świata. Wiele organizacji międzynarodowych prowadzi prace poświęcone badaniom epidemiologicznym i toksykologicznym oraz analitycznym żywności. Rozwój aparatury i metod analitycznych pozwala wykrywać nieznane dotychczas zanieczyszczenia żywności, a także coraz więcej rodzajów zanieczyszczeń w ilościach, które do niedawna uważano za "niewykrywalne". W artykule omówiono problem zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi, pestycydami, azotanami, węglowodorami aromatycznymi i pierwiastkami radioaktywnymi.

In the paper the most frequently occuring, dangerous for our health chemical contaminants of food are presented. They are chemical elements, pesticides, nitrates and nitrites, polynuclear aromatic hydrocarbons, and radioactive elements. In Poland constant food quality control as regards the levels of chemical contaminants is a necessity. It is also necessary to search for a way of lowering the levels of these substances in all food products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie zawartości azotanów i azotynów w wybranych warzywach surowych oraz poddanych obróbce termicznej, A. Markowska, A. Kolkowska, W. Furmanek, L. Gackowska, B. Siwek, E. Kacprzak-Strzałkowska, A. Błońska, Roczniki PZH 1995, vol. 46.
 2. Baryłko-Pikielna N., Tyszkiewicz S., Chemiczne skażenia żywności. Stan i źródla, Ekspertyza KTiChŻ PAN, Warszawa 1991.
 3. Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności, pod red. Z.E. Sikorskiego, WNT, Warszawa 1996.
 4. Codex Alimentarius Commission: Doc. CAC/FAL 3-1976, Rome 1976.
 5. Codex Alimentarius Commission: Doc. CAC/FAL 3-1973, Rome 1974.
 6. Derache R., Toxicologie et securite des aliments, TEC-DOC Lavoisier, APRIA, Paris 1986.
 7. Horubała A., Chemiczne zanieczyszczenia żywności w Polsce w świetle wyników ostatnich badań, "Przemysł Spożywczy" 1991, nr 8.
 8. Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Zanieczyszczenie gleb i roślin uprawnych pierwiastkami śladowymi, CBR, Warszawa 1984.
 9. Karłowski K., Azotany w warzywach i ziemniakach - propozycje limitowania w Polsce, Roczniki PZH 1990, vol. 41, nr 1-2.
 10. Kiem J., Feinendegen L.E., Trace Element Analytical Chemistry in Medicine and Biology, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1984.
 11. Krełowska-Kułas M., Badanie zawartości niektórych pierwiastków śladowych w warzywach, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" 1990, vol. 23, nr 3-4.
 12. Krełowska-Kułas M., Determination on the Level of Certain Trace Elements in Vegetables in Differently Contaminated Regions, "Die Nahrung" 1993, vol. 37, nr 5.
 13. Krełowska-Kułas M., Metal Content in Certain Food Products, "Die Nahrung" 1991, vol. 35, nr 4.
 14. Krełowska-Kułas M., Study of Some Trace Elements Content of Certain Internal Organs and Muscles of Porkers, "Die Nahrung" 1990, vol. 34, nr 3.
 15. Krełowska-Kułas M., Zawartość azotanów i azotynów w wybranych warzywach, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1988, nr 276.
 16. Krełowska-Kułas M., Zawartość ołowiu, kadmu, miedzi, cynku i żelaza w warzywach, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1989, m 287.
 17. Lipińska J., Oprządek K., Ocena zawartości metali w warzywach z siedleckich ogrodów działkowych, Roczniki PZH 1996, vol. 47, m 2.
 18. Ludwicki J .K., Występowanie rtęci w wybranych środkach spożywczych, Roczniki PZH 1987, vol. 38, m 3.
 19. Migdał W., Napromieniowanie żywności, Roczniki PZH 1990, vol. 41, nr 1-2.
 20. Nikonorow M., Urbanek-Karłowska B., Toksykologia żywności, PZWL, Warszawa 1987.
 21. Sokołowska R., Zawartość benzo(a)pirenu w kapuście, Roczniki PZH 1980, vol. 31, nr 1.
 22. Wawrzyniak A., Kwiatkowski S., Gronowska-Senger A., Ocena zawartości azotanów i azotynów oraz białka ogółem w wybranych warzywach uprawianych konwencjonalnie i ekologicznie , Roczniki PZH 1997, vol. 48, nr 2.
 23. Występowanie azotanów i azotynów w żywności, K. Karłowski, J. Kłosińska, G. Oliwa, K. Jamborowicz, S. Kahl, cz. 3: Warzywa i ziemniaki, Roczniki PZH 1988, vol. 39, m 4.
 24. Zarządzanie NZiOS z dnia 31 III 1993 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych dozwolonych, zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach, MP 1993, nr 22, poz. 233.
 25. Zawartość metali w warzywach Z różnych regionów Polski w latach 1986-1988, cz. 1: Zawartość ołowiu, kadmu i rtęci, T. Zawodzka, H. Mazur, M. Wojciechowska-Mazu¬rek, K. Starska, K. Ćwiek-Ludwicka, E. Brulińska-Ostrowska, Roczniki PZH 1990, voI.41, nr 3-4.
 26. Zawartość ołowiu, kadmu, rtęci, cynku i miedzi w owocach z różnych regionów Polski, M. Wojciechowska-Mazurek, T. Zawodzka, K. Karłowski, K. Starska, K. Ćwiek-Ludwicka, E. Brulińska-Ostrowska, Roczniki PZH 1995, vol. 46, nr 3.
 27. Zbieć M.A., Zdrowa żywność celem działań Komitetu Pozostałości Pestycydów, "Normalizacja" 1988, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu