BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popek Stanisław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Badania współzależności fizykochemicznych parametrów charakteryzujących jakość miodów odmianowych
Examining the Interrelations between Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Varietal Honeys
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 572, s. 29-37, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Produkty pszczele, Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Miód, Badanie jakości miodów pszczelich, Badanie żywności
Bee products, Commodity science, Food commodities, Honey, Quality control of honey, Food research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie współzależności, jakie występują pomiędzy fizykochemicznymi parametrami jakości miodów odmianowych, oraz analiza tych parametrów.

The aim of the research was to examine the interrelations between physicochemical parameters of the quality of selected varieties of nectar honey (of acacia, lime, buckwheat, rape, heather), and to analyse these parameters. A number of statistically significant correlations between the examined parameters of the whole population were found. Some of them can be helpful in developing mathematical formulae used for indirect determination of mineral compound content estimated as total ash content. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrełowicz A., Kotlarek J., Zawartość popiołu i fosforu oraz przewodnictwo właściwe i aktywność fosfatazy w jasnych miodach handlowych, Roczniki PZH 1968, nr 19.
 2. Bańkowska-Pennar H., Charakterystyka niektórych miodów odmianowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1983, nr 166.
 3. Bańkowska-Pennar H., Pieczonka W., Przewodność elektryczna miodów pszczelich i jej zmiany w czasie składowania, "Przemysł Spożywczy" 1987, nr 3.
 4. Correlation between the Electrical Conductivity oj Honey in Humid and in Dry Matter, "Apidologie" 1991, nr 22.
 5. Curyło J., Krytyczne uwagi o namiastce miodu pszczelego - " syropie pszczelim sokowym", "Pszczelarstwo" 1973, nr 6.
 6. Curyło J., Rybak H., Kwasowość krajowych miodów pszczelich i ich namiastek, Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 1973, nr 17.
 7. Gliszczyńska A., Koziołowa A., The Principles oj Objective Color Measurement, "Forum Ware" 1995, vol. 23, nr 1-4.
 8. Gołębiowski T., Tchórzewska J., Ślawska E., Badanie współzależności barwy miodów i zawartości w nich związków mineralnych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1993, nr 396.
 9. Klofutar C., Marinko R., Electrolytic Conductivity of Aqueos Solutions of Honey, "Farm Vestn" 1995, nr 46.
 10. Ładoński W., Gospodarek T., Podstawowe metody analityczne produktów żywnościowych, PWN, Warszawa-Wrocław 1986.
 11. Miśkiewicz W., Krauze S., Badania nad miodami polskimi ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych składników mineralnych, Roczniki PZH 1969, nr 1.
 12. Pidek A., Produkcja miodu w Polsce i Unii Europejskiej, Biuletyn Informacyjny nr 5, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa 1998.
 13. Piotraszewska-Pająk A., Gliszczyńska A., Paluch J., Determinations of Sugars in Polish Nectar and Honeydew Honeys Using Three Methods, Proceedings of the 5th Commodity Science Conference, Poznań 1996.
 14. PN-88/A-77626: Miód pszczeli.
 15. PN-81/C-04011: Obliczanie lepkości kinetycznej i obliczanie lepkości dynamicznej.
 16. PN-87/C-89291/20: Oznaczanie liczby lepkościowej roztworów rozcieńczonych za pomocą lepkościomierza Ubbelohde'a.
 17. Popek S., Analiza parametrów jakości wybranych odmian miodów nektarowych [w:] Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, Materiały konferencji naukowej, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 18. Popek S., Electrical Conductivity as an Indicator of the Quality of Nectar Honeys, "Forum Ware" 1998, nr 1-4.
 19. Rybak H., Charakterystyka chemiczna krajowych miodów odmianowych, Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 1986, nr 30.
 20. Sikora T., Cybura K., Badanie wybranych wyróżników fizykochemicznych określających jakość odmianowych miodów nektarowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1994, nr 449.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu