BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Geodecki Tomasz (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej
Processes of Convergence and Polarisation in Regions of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 714, s. 75-91, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Konwergencja, Produkt krajowy brutto (PKB)
Convergence, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
"Warunkiem koniecznym osiągnięcia większego stopnia spójności Wspólnoty jest zmniejszenie różnic poziomów PKB, a więc szybszy wzrost gospodarczy regionów słabiej rozwiniętych. Zjawisko to nazywane jest konwergencją PKB. Odwrotne zjawisko - stosunkowo szybszy rozwój regionów zamożniejszych - prowadzi do zwiększania się dysproporcji w PKB, czyli do polaryzacji." W opracowaniu omówiono procesy konwergencji i polaryzacji zachodzące w regionach Wspólnot Europejskich od 1988 roku.

Differences in the levels of socio-economic development of regions are a natural phenomenon resulting from uneven access to the basic factors of production such as capital, labour and natural resources. Regardless of the causes, excessive differences among the regions of the European Union have been recognised as an untoward phenomenon and attempts are being made to overcome it in order to achieve a greater degree of cohesion within the Community. Essential in this regard is a reduction in differences in GDP levels, and therefore greater economic growth in less-developed regions. This phenomenon is called GDP convergence. The converse phenomenon - the relatively faster growth of wealthier regions - leads to an increase in GDP differences, i.e., polarisation. In this article, the author describes the processes of convergence and polarisation in regions of the European Communities beginning in 1988 and how these have been affected by the Communities' structural policies. The analysis also covers regions of the new EU member states since 1995. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J., [1997], makroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Barro R.J., Sala-I-Martin X. [1992], Convergence, “Journal of Political Economy”, vol. 100, nr 2 (April).
 3. Barro R.J. Sala-I-Martin X. [1995], Economic Growth, McGraw-Hill, New York.
 4. Bielecki J. [2004], Mazowsze już na Zachodzie, „Rzeczpospolita”, 24 czerwca 2004 r.
 5. Gawlikowska-Hueckel K. [2002], Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 6. Grosse T. G. [2004], Europejska polityka regionalna – szansa czy zagrożenie, „CXO”, 1 kwietnia 2004, www.cxo.pl/artykuly/40389.html
 7. Hansen J.D. [2003], Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Hübner D. [2004], Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy w Polsce. Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Warszawa 25-26 marca 2004 r., www. tiger.edu.pl
 9. Kudłacz T. [2001], Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej, [w:] Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, Materiały z konferencji Naukowej, AE w Krakowie, Kraków.
 10. Kundera J. [2003], Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Orlik A. [2003], Real Convergence and its Different Measures, prezentacja z seminarium CASE, 28 maja 2003, http://www.case.com.pl/plik—852383.pdf?nlang=710
 12. Rocznik Statystyczny [2003], GUS, Warszawa.
 13. Second Report on Economic and Social Cohesion [2001], Unity, Solidarity, Diversity for Europe, Its People and Its Territory, Komisja Europejska, europa.eu.int/comm/regional_policy
 14. Third Report on Economic and Social Cohesion [2004], A New Partnership for Cohesion, Komisja Europejska, europa.eu.int/comm/regional_policy
 15. Treyz F., Treyz G. [2003], Assessing the Regional Economic Effects of Structural Funds Investments, Final Report, Contract No 2002.CE.16.0.AT.139, maszynopis.
 16. Wojtyna A. [1995], Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa", nr 6.
 17. Wojtyna A. [1996], Rola państwa we wzroście gospodarczym [w:] Rozważania o gospodarce. Teoria i praktyka, red. Z. Paszek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu