BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
Tytuł
Benchmarking jako metoda restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie
Benchmarking as a Method of Restructuring Employment in an Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 713, s. 37-70, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Benchmarking, Przegląd literatury
Employment, Restructuring of enterprises, Human Resources Management (HRM), Benchmarking, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę ukazania specyfiki i podstawowych metod restrukturyzacji zatrudnienia. Przedstawiono również możliwości wykorzystania benchmarkingu wewnętrznego do optymalizacji poziomu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie wielozakładowym.

In this article, the authors show the possibilities for using benchmarking in restructuring employment. They present the essence and form of employment restructuring and describe the basic trends in, process, and methods of restructuring employment. They present the benchmarking technique in analysing the level and structure of employment, as well as present results from a pilot application of internal benchmarking in rationalising the employment structure of a sub-system of basic operations in a multi-plant enterprise. Based on these results, the authors present the benefits of applying this method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 49, 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Balm [1994], Evaluer et ameliorer ses perfoormances. Le Benchmarking, AFNOR, Paris.
 3. Bramham J. [2004), Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Berliński L., Gralak H., Sitkiewicz F. [2003], Przedsiębiorstwo. Zarządzanie zasobami, tom I, AJG, Bydgoszcz
 5. Borowiecki R., Nalepka A. [2003], Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, pod red. R. Borowieckiego, Difin, Warszawa.
 6. Brown D. [2001], Outsourcing Key to HR Strategiec Role, „Canadian HR Reporter", vol. 14.
 7. Cameron K.S. [1994], Strategies for Successful Organizational Downsizing, „Human Resource Management", nr 2.
 8. Camp R. [1992], Learning from the Best Leads to Superior Performance, „Journal of Business Strategy", nr 4.
 9. Cascio W. [1993], Downsizing. What Do We Know? What Have We Learned?, „Academy of Management Executive", vol. 7.
 10. Czekaj J., Teczke J. [2004], Projekt etatyzacji ilościowej stanowisk organizacyjnych MPEC SA w Krakowie, Kraków (maszynopis).
 11. Doherty N. [1997], Downsizing: The Pracice of Human Resources Strategy, S. Tyson (ed.), Pitman Publishing.
 12. Egeman E.M. [1999], Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem, Poltext, Warszawa.
 13. Gabrusewicz W., Galicki J. [1995], Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Krynica 1994, pod red. R. Borowieckiego, AE, TNOiK, Kraków.
 14. Janowska Z. [2002], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 15. Kopczyński T. [2001], Outsourcing i ludzie, „Personel", nr 11.
 16. Lachiewicz S. [2000], Restrukturyzacja czy redukcja zatrudnienia?, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 35, Łódź.
 17. Lipecki J. [ 1998] Lean management jako metoda restrukturyzacji zarządzania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 18. Marks M.L. [1994], From Turmoil to Triumph: New Life After Mergers, Acquisitions and Downsizing, Lexington Books, New York.
 19. Mone M. [1994], Relationships between Self-concepts, Aspirations, Emotional Responses and Intent to Leave a Downsizing Organization, „Human Resource Management", vol. 33.
 20. Nalepka A. [1998], Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków.
 21. Oleksyn T. [2000], Restrukturyzacja zatrudnienia. Cele i formy, procesy, kontrowersje, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 7-8.
 22. Pocztowski A. [1998], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków.
 23. Ryan L., Macky K. [1998], Downsizing Organizations: Uses, Outcomes and Strategies, „Journal of Human Resources", vol. 36.
 24. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł. [2002], Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa.
 25. Suszyński C. [2003], Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 26. Thierry D. [1995], Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Adaptacja pracowników do zmian, Poltext, Warszawa.
 27. Tomasko R. [1990], Downsizing: Reshaping the Corporation of the Future, Amacon, New York.
 28. Wagar Т.Н. [2001], Consequences of Work Force Reduction: Some Employer and Union Evidence, „Journal of Labour Research", vol. 22.
 29. Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej [2002], pod red. K. Makowskiego, Poltext, Warszawa.
 30. Zbiegeń-Maciąg L. [1997], Zarządzanie kadrami w koncepcji marketingu personalnego [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, AE w Krakowie, Kraków.
 31. Zimniewicz K. [1999], Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu