BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Marek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Model rozwoju kompetencji menedżerskich
A Model for Developing Managerial Competencies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 713, s. 71-85, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Kwalifikacje menedżera, Model kompetencji menedżerskich, Przegląd literatury
Managerial competencies, Managerial qualifications, Model of managerial competence, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem artykułu jest prezentacja modelu rozwoju kompetencji menedżerskich opierającego się na doświadczeniu. W pracy przedstawiono założenia, strukturę i interpretację modelu.

In this article, the author presents a model for developing managerial competencies. The proposed method is based on the enterprise resource theory, J. Penrose's enterprise development theory, and a systemic understanding of competencies within the organisation. Managerial experience (experience specific to the group, organisation, and branch in which the company operates) plays a special role in the model, as it stimulates the development of the remaining elements of the model's structure - managers' knowledge, their competencies, and the organisation's key competencies. The author presents the structure and interpretation of a model for developing managerial competencies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamsson B. [1993], Why Organizations? How and Why People Organize, CA Sage, Newbury Park.
 2. ASTD [1996], Expenditures on Employer-provided Training, „American Society of Training and Development", July.
 3. Bontis N., Crossan M, Hulland J. [2002], Managing an Organizational Learning System by Aligning Stocks and Flows, „Journal of Management Studies", vol. 39, nr 4.
 4. Bontis N., Dragonetti N.C., Jacobsen K., Roos G. [1999], The Knowledge Toolbox: A Review of the Tools Available to Measure and Manage Intangible Resources, „European Management Journal", vol. 17, nr 4.
 5. Bontis N., Girardi J. [2000], Teaching Knowledge Management and Intellectual Capital: An Empirical Examination of the Tango Simulation, „International Journal of Technology Management", vol. 20, nr 5-8.
 6. Bontis N., Nikitopoulos D. [2001], Thought Leadership on Intellectual Capital, „Journal of Intellectual Capital", vol. 2, nr 3.
 7. Bratnicki M. [2000], Kompetencje przedsiębiorstwa: od określenia kompetencji do zbudowania strategü, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 8. Brundrett M. [2000], The Question of Competence: The Origins, Strengths and Inadequacies of a Leadership Training Paradigms, „School Leadership & Management", vol. 20, nr3.
 9. Caddy I. [2001], Orphan Knowledge: The New Challenge for Knowledge Management, „Journal of Intellectual Capital", vol. 2, nr 3.
 10. Cave E., Wilkinson C. [1992], Developing Managerial Capabilities in Education [w:] Managing Change in Education, M. Bennet, M. Crawford, C. Riches (eds), Paul Chapman, London..
 11. Crossan M., Lane H., White R. [1999], An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution, „Academy of Management Review", vol. 24, nr 3.
 12. Curry D.H., Caplan P., Knuppel J. [1994], Transfer of Training and Adult Learning (TOTAL), „Journal of Continuing Social Work Education", nr 6.
 13. Frasunkiewicz D. [2000], Informacja jako ¿rodło pozytywnych postaw pracowników wobec restrukturyzacji przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 r., Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw AE w Krakowie, Kraków.
 14. Gupta O., Roos G. [2001 ], Mergers and Acquisitions through an Intellectual Capital Perspective, „Journal of Intellectual Capital", vol. 2, nr 3.
 15. Hai-Ming Chen, Ku-Jun Lin [2003], The Measurement of Human Capital and its Effects on the Analysis of Financial Statements, „International Journal of Management", vol. 20, nr 3.
 16. Hatch M.J. [2002], Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Hayes K. [1985], Strategic Planning Forward in Reverse, „Harvard Business Review", Sept.-Dec.
 18. Horton S. [2002], The Competency Movement [w:] Competency Management in the Public Sector, S. Horton (ed.), IOS Press.
 19. Jabłoński M. [2004], W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji: od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, pod red. E. Niedzielskiej, H. Dudycz, M. Dyczkowskiego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1044, Wrocław.
 20. Jarugowa A., Fijałkowska J. [2002], Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 21. Kagitcibasi C. [2002], Psychology and Human Competence Development, „Applied Psychology: An International Review", vol. 51, nr 1.
 22. Kor Y.Y. [2003], Experience-based Top Management Team Competence and Sustained Growth, „Organization Science", vol. 14, nr 6.
 23. Kor Y.Y., Mahoney J.T. [2000], Penrose Resources-based Approach: The Process and Product of Research Creativity, „Journal of Management Studies", vol. 37, nr 1.
 24. Krzyżanowski L.J. [1999], O podstawach kierowania inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Ławrynowicz M. [2004], Ujęcie zasobowe zzi a przewaga konkurencyjna i wyniki działalności firmy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 26. Meyer T., Semark P. [1996], A Framework for the Use of Competencies for Achieving Competitive Advantage, „African Journal of Business Management", vol. 27, nr 4.
 27. Michelacci C. [2003], Low Returns in R&D Due to the Lack of Entrepreneurial Skills, „The Economic Journal", vol. 113, nr 484.
 28. Monks J. G. [1982], Operations Management – Theory and Problems, McGraw-Hill, New York.
 29. Morgan G. [1997], Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Nonaka I. [1988], Creating Organizational Order out of Chaos, „California Management Review", vol. 30, Spring.
 31. Plott C. [1998], Learning is Linked to Profitability, Corporate University, July/August.
 32. Rakowska A., Sitko-Lutek A. [2000], Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Tampoe M. [1994], Exploiting the Core Competences of Your Organization, „Long Range Planning", vol. 27, nr 4.
 34. Zieleniewski J. [1979], Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu