BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Szóstak Ewa (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej
Social Capital in Descriptions of the Economic Transformation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 712, s. 23-38, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Socjologia, Kapitał społeczny, Teoria ekonomii, Przegląd literatury
Sociology, Social capital, Economic theory, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części opracowania zaprezentowano różnorodność pojęciową terminu "kapitał społeczny". Następnie przedstawiono kapitał społeczny jako źródło racjonalności ekonomicznej. W ostatniej części omówiono problem zaufania będącego składnikiem kapitału społecznego.

Apart from other forms of capital, social capital is also a co-determinant of economic development. Thus, in descriptions of economic transformation processes in Poland, increasingly frequently extra-economic resources are used, which treat social capital as a resource with a significant and measurable economic value. In economic literature, the concept of social capital as a source of economic rationality is used both at the macro- -structural level (as one of the elements of society's economic culture reducing the sense of risk and therefore stimulating entrepreneurial attitudes) and at the micro-structural level (in analyses of the organisational culture of companies). Thus, the question as to the quality of social capital that society and entrepreneurs, as the main drivers of transformation, have at their disposal is key. One measurement method is based on research of values and trust; from these emerge an attitude of generalised distrust and a narrow band of trust among Poles. These attitudes, dysfunctional given the market reality, are particularly strong in the case of entrepreneurs and result from the poor quality and ineffectiveness of institutional law as well as the deficit of extra- -legal norms that support or replacing legal activities, such as honest transaction rules, business ethics and reliability. The normative vacuum in business transactions is the effect of the normative chaos and anomie resulting from the extent and radicalness of the transformation, the background and origins of some entrepreneurs, and Poland's historical legacy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bariery rozwoju przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 2. Berger P., The Capitalist Revolution. Fifty Prepositions About Prosperity, Equality & Liberty, Basic Books, New York 1986.
 3. Bogactwo i ludzie bogaci w opiniach Polaków, CBOS, 2004.
 4. Boski R, Wolność, sprawiedliwość czy chleb, „Polityka" 1991, nr 45.
 5. Bukowski A., Awans materialny i jego tło kulturowe [w:] Buddenbrookowie i piraci. Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, red. G. Skąpska, Universitas, Kraków 2002.
 6. Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, red. M. Marody, Aneks, Londyn 1991.
 7. Coleman J.S., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1990.
 8. Coleman J.S., Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology" (supplement) 1988, nr 94.
 9. Domański H., Prestiżowa pokojowa, „Polityka" 2004, nr 48.
 10. Dyduch W., Szczepankiewicz M., Kapitał społeczny podstawą zdobywania przewagi konkurencyjnej w nowej ekonomii [w:] Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, red. M. Mokszowicz, Politechnika Wrocławska, Polanica Zdrój 2001.
 11. Fukuyama F., Kapitał społeczny [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Zysk i s-ka, Poznań 2003.
 12. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny jako droga do dobrobytu, PWN, Warszawa— Wrocław 1997.
 13. Inglehart R., Welzel C., What Insights Can Multi-Country Survey Provide about People and Societies, Comparative Politics Newsletter, American Political Science Association, Summer 2004.
 14. Krzyminiewska G., Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 2, UAM, Poznań 2003.
 15. Kubiak A., Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji, raport z badań, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 2003.
 16. Kurczewski J., Etos polskich klas średnich w epoce przemian. Podsumowanie [w:] Biznes i klasy średnie. Studia nad etosem, red. J. Kurczewski, I. Jakubowska-Branicka, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1994.
 17. Marczuk S., Dylematy przekształceń gospodarczych [w:] Studia nad transformacją polskiej gospodarki, red. S. Marczuk, K.Z. Sowa, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1993.
 18. Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 19. Miszalska A., Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 20. Nahapiet J., Ghoshal S., Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage, „Academy of Management Review" 1988, vol. 23.
 21. Orłowski K., Epitafium dla cwaniaków?, „Businessman Magazine", 03.08.2004.
 22. Postrzeganie bogactwa i ludzi bogatych. Komunikat z badań, Warszawa, luty 1997.
 23. Putnam R.D., Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995.
 24. Reszke L., Kryteria prestiżu zawodów, „Studia Socjologiczne" 1982, nr 3-4.
 25. Reykowski J., Zmiany systemowe a mentalność polskiego społeczeństwa [w:] Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej, red. J. Reykowski, Instytut Psychologii, Warszawa 1993.
 26. Skąpska G., Kultura prawna w procesie tworzenia wolnej gospodarki [w:] Buddenbrookowie i piraci. Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, red. G. Skąpska, Universitas, Kraków 2002.
 27. Sztompka R, Dekalog obywatela, „Gazeta Wyborcza", 10-11.01.2004.
 28. Sztompka R, Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność, „Studia Socjologiczne" 1997, nr 4.
 29. Sztompka R, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
 30. Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja, PWN, Warszawa 1996.
 31. Wywiad z M. Groszkiem, prezesem BRE Leasing, „Home & Market" 2004, grudzień.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu